Haberlär

Sparta, Sparta burası

Gagauz ölçtü dilini, Da boyu çıktı çok kısa. Sparta, Sparta burası, Yoktur kim düşsün yasa.   Gagauz saydı dilini, Sayısı da çıktı pek az. Sparta,

Kısmet

Büük kısmet, kalktıynan erken, Kendi topraana basmaa. Güllü başçaya girdiykän, Kokudan sersem olmaa.   Aulda, dolu fidannan, Kuş sıklıını seslemää. Kirezi, çiçek açtıynan, Yavkluyu  gibi

Kantarlamak

Ne oldu benim milletimä, Nesoy  o  döndü yaşamaya, Ani  büün koydu pak neetinä Kendi  dilini  kantarlamaa?

Sesläyin

Beni siz sayın ya da saymayın, Atıp çirkin bakışları, Kendinizdän  bişeylär katmayın, Eklämeyin günahları.   Benimnän olun ya da olmayın, Sizdän istämeerim destek. Salt yoluma,

İlktän lääzım biz ölelim

Uçêrlar günnerim hızlı Hem sansın birtakım onnar. Söleerlär, ani sayılı Hepsi günnär hem zamannar. Her iş geçer hem diişiler, Gözäl güüdä olêr çirkin. Çoyu bu

Proektlär

Aprobaţiya

«Gevrek peetlär»

Paalı okuyucular! Paylaşêrım sizinnän peet kiyadımı, angısı şindilik istämeerim tiparlamaa. Bunun var birkaç sebebi. İstämeerim harcamaa paramı, angısı ölä dä yok, çünkü yazdıklarımı saymêêrım genial

Galereya

рождество2

Kolada troparı gagauzça

Kolada troparı, 4-cü ses Ey, Hristos, bizim Allahımız, Senin Duuman / bütün dünneyä bilgi şafkını şılattı, / zerä ondan aşırı yıldızçılar / yıldızdan üürendilär / Sana, hakikat