Haberlär

Ana nasaadı

Söleerim uşaklarıma, Lafediniz gagauzça, Dokunêr hakikat cana, Dedä lafına seslenincä.  

Neçin biz söleeriz yalan

Biz islää insannarız, diil mi dooru? Severiz dooruluu hem sevmeeriz yalanı. Elbetki, elbetki. Hiç sölämeeriz bir dä iș, ani diil dooru, ölä mi? Hmm… Aslısında

Komuşuyuz

Karşı gelmiş Nastradin dostunnan, onun gibi hep fukaaraylan. ‒ Sän nerdä oturêrsın? – sormuş Hoca. ‒ Birerdä, ‒ cuvap etmiş dostu. – Benim yok konaam.

Gagauziyada gagauz dilinin kullanılması

GagauzMedia studiyasında «Freedom Live» programasında cümnä aktivisti Leonid Dobrov, Gagauziya Halk Topluşu deputatı Ekaterina Jekova, bilim aaraştırmacısı Viktor Kopuşçu hem jurnalist Alla Büük lafederlär gagauz

Yaz yaamuru

Üülen sıcaan aar soluu, Bunalêr  mallar. İnsan gölgeyä kaçêr, Saklanêr kuşlar.  

Proektlär

Aprobaţiya

Saatlar

 2016 yılda «Aydınnık» CT başladı hazırlamaa gagauz dilindä «Saatlar» tekstlerini. Kullanıldı Ay-Boba Mihail Çakirin çevirisi, angısı tamannandı etmeyän parçalarlan. Eer olarsa eni Psaltir çevirisi gagauz

Galereya

Gagauziyada gagauz dilinin kullanılması

GagauzMedia studiyasında «Freedom Live» programasında cümnä aktivisti Leonid Dobrov, Gagauziya Halk Topluşu deputatı Ekaterina Jekova, bilim aaraştırmacısı Viktor Kopuşçu hem jurnalist Alla Büük lafederlär gagauz