Haberlär

Aklım geler başıma

Sakalım biyazıyêr, Aklım geler başıma, Ömürün dä yaklaşêr Yaşı otuz yaşıma. On yıla olsa dönmää Onedinci yaşlara, Deli kannan sevinnää Gözlerä hem kaşlara. On kalendarı

Yamık güz

Sarardı yapraklar, sarardı, Yol yaza hem sıcaa kapandı. Kısalêr aydınnık gün-gündän, Ama hep bayılêrım güzdän. O renkli resimi yazıldı, Sansın büük bir usta kazandı. Güz

Aleksandra Kristovanın yaratma kiyadı çıktı

Aleksandra Afansyevna Kristova duudu Avdarma küüyündä. Bitirdi İon Kränga adına pedagogika istitutunu. Büün yaşêêr Kongazçık küüyündä hem işleer Kongazçık şkolasında. Dokumentlerdä o kullanêr kocasının laabını

Gagauz peetçisi Petri Moyse geçindi

Canavar ayının 6-da geçindi anılmış gagauz peetçisi Petri Moyse. Gagauz literaturası hem kulturası için büük bir kayıp. Raametlinin aylesinä hem yakınnarına sabur dileeriz. Petri Moyse

Proektlär

Aprobaţiya

«Gevrek peetlär»

Paalı okuyucular! Paylaşêrım sizinnän peet kiyadımı, angısı şindilik istämeerim tiparlamaa. Bunun var birkaç sebebi. İstämeerim harcamaa paramı, angısı ölä dä yok, çünkü yazdıklarımı saymêêrım genial

Galereya

рождество2

Kolada troparı gagauzça

Kolada troparı, 4-cü ses Ey, Hristos, bizim Allahımız, Senin Duuman / bütün dünneyä bilgi şafkını şılattı, / zerä ondan aşırı yıldızçılar / yıldızdan üürendilär / Sana, hakikat