Haberlär

Nicä bän Germaniyaya kazanca gittim

Doksanıncı yıllar pek kolay yıllar diildi, hepsi biler. İnsan, bıkıp umut etmää, ani evdä yaşamak doorulacek, biri-birinin ardına başladılar gitmää kazanca. Angısı Moskvaya, angısı Türkiyaya.

Ol bana eş

Açan düşerlär yapraklar, Hiç kuruyamêêr bataklar, Günnärlän saklanêr güneş, Ol bana eş, ol bana eş. Açan toprak olêr biyaz, Da dışarda zihir ayaz. Gün karannêêr,

Güneşi içimdä kaldı

O gün başıma  devlet  kuşu  konduydu: seftä  gördüm N. Babogluyu!  Angı  sıcak lüzgercik  getirmişti  bu  anılmış   yazıcıyı    bizim  tarafa? Bän  işlärdim  şkolada,  neredä  ilkyazın  kanikullarda 

Proektlär

Aprobaţiya

«Gevrek peetlär»

Paalı okuyucular! Paylaşêrım sizinnän peet kiyadımı, angısı şindilik istämeerim tiparlamaa. Bunun var birkaç sebebi. İstämeerim harcamaa paramı, angısı ölä dä yok, çünkü yazdıklarımı saymêêrım genial

Galereya

рождество2

Kolada troparı gagauzça

Kolada troparı, 4-cü ses Ey, Hristos, bizim Allahımız, Senin Duuman / bütün dünneyä bilgi şafkını şılattı, / zerä ondan aşırı yıldızçılar / yıldızdan üürendilär / Sana, hakikat