Haberlär

Üz bin evroluk dil

Sıradan bir yaz sabaasıydı. İş başına geçtiynän, ilkin, dedim, internet poçtamı kontrol edeyim, çünkü iki gün erimdä diildim, bekim, biri yazmıştı. Bir-iki gündä çok bakılmadık

Monah

Cansız bayırlarda yaşardı İhtiar hem saalıksız monah. Gecä-gündüz dua edärdi, Zeetlämesin onu günah.   Çoktan buluşmayıp birinnän, Kaç yıl, artık hiç diil belli, Sade bir

Dua

Verdin bana güüdä, ne yapayım onunnan? Üüret, da güüdemi kullanayım dooru. Hem yolunu göster bana kendi kolunnan. Gidärkän Senin yolundan, beni koru.

Sevecäm diveç

Sevecäm seni diveç, Sevecäm heptän, Sade demä, ani geç Ayırmaa kalptän O sevdiin biyaz atlı Karagöz prinţi. Brak onu, senin tatlı Düşündä kalsın. Gelecäm sana

Kongazçık uyanêr

Küçük ayında birdän boşandı kaarlar, İlkyaz kokusu geler, açıldı dannar. Başladı sular akmaa, uyanêr küücääz. Gecelärlän dolu ay – kadifä gülcääz!   Kış taa brakmadı

Köpek türküsü

Köpeklär gezer sürüylän, Aaranêrlar, ne imää, Uluyêrlar kär türküylän, Başlayıp dua etmää.  

Proektlär

Aprobaţiya

Saatlar

 2016 yılda «Aydınnık» CT başladı hazırlamaa gagauz dilindä «Saatlar» tekstlerini. Kullanıldı Ay-Boba Mihail Çakirin çevirisi, angısı tamannandı etmeyän parçalarlan. Eer olarsa eni Psaltir çevirisi gagauz

Galereya

рождество2

Kolada troparı gagauzça

Kolada troparı, 4-cü ses Ey, Hristos, bizim Allahımız, Senin Duuman / bütün dünneyä bilgi şafkını şılattı, / zerä ondan aşırı yıldızçılar / yıldızdan üürendilär / Sana, hakikat