Архивы за месяц: Январь 2016

«Hakikatın sesi» Komratta tanıdıldı

8Büük ayın 15-dä P. Draganov adına Komrat regional bibliotekasında bizim gazetamızın prezentaţiyası geçti. Prezentaţiyada pay aldılar Gagauz Respublikasının ilk prezidenti Stepan Topal, Gagauziya M.Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin direktoru Petri Paşalı, Saabinin Simasının Diişilmesi adına klisenin cümnä başı ierey Sergi Kopuşçu, gazetanın izmetçileri, Bilim merkezinin aaraştırmacıları, cümnä zanaatçıları, gagauz dilini sevennär.

Gazetayı  başladı tiparlamaa 2014 yılda kultura–aydınnatmak cümnä topluluu – “Aydınnık”. Nicä bileriz, bu gazeta gagauz dilindä tiparlanan ilk gazeta, misioner yapraa gibi, yayınnanardı 1907-1938 yıllarda.

» Читать далее

2016-cı yılda Çakirlerin yıldönümneri

 Çakir soyu ölä büük hem bereketli bir aaç, angısının kökleri çekiler taa XVIII asirdän soy başı Yançu Çorbacıogludan, angısını hırsızlar öldürdülär, derisini da soydular. XIX hem XX asirin çeketmesindä Besarabiyada izmet etti 50 kişidän zeedä, kim çıktı bu ayledän. Popazlar, diakonnar, daskallar, zaabitlär, monahlar h.b. 2016-cı yıl kimisi için yıldönümü olacek, unutmayalım onnarı anmaa, hem en önemnisi — onnar için dua etmää.

 • 265 yıl Jelez Çakirin duumasından. Yançu Çorbacıoglunun oolu, duudu Şabla küüyündä (Dobruca, Bulgariya).
 • 220 yıl popaz Vasili Çakirin (Jelezin oolu) duumasından.
 • 195 yıl popaz Nikolay Çakirin (Zaharinin oolu) duumasından.
 • 185 yıl daskal Mihail Çakirin (Vasilinin oolu) duumasından.
 • 155 yıl protoierey Mihail Çakirin (Mihailın oolu) duumasından.
 • 155 yıl popaz Nikolay Çakirin (Georginin oolu) duumasından.
 • 140 yıl shimonah İrinarh ın (dünnedä İoan Çakir, Zaharinin oolu) geçinmesindän.
 • 140 yıl yazıcı Mihail Çakirin (Mihailın oolu) duumasından.
 • 125 yıl diakon Feodor Çakirin (Georginin oolu) geçinmesindän.
 • 100 yıl protoierey Dimitri Çakirin (Georginin oolu) geçinmesindän.
 • 105 yıl “Eski Baalantının ayozlu istoriyası” kiyadının tiparlanmasından. Bu kiyadı, yannış olarak, sayardılar 1907-ci yılda çıkan ilk gagauz kiyadı. Çevirdi prot. M. Çakir.
 • 80 yıl “Psaltir” kiyadının tiparlanmasından. Çevirdi prot. M. Çakir.

Viktor KOPUŞÇU,

Hakikatın sesi, № 11 (14), s. 1.

Русско-гагаузский разговорник

Adı: «Русско-гагаузский разговорник = Rus-gagauz sözleşmäk kiyadı»

Avtor: Viktor Kopuşçu

Çeşit: kiyat

Zamanı: 2014 yılın ceviz ayı

Statusu: bitti

Ortaklar: Gagauziya M. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi, Bränsk devlet çiftçilik akademiyası, «Kardaşlar» gagauz-rus dostluk topluluu.

» Читать далее

1 2