Архивы за месяц: Июнь 2016

Bișey imää

Açsın mı? Bakalım, ne var imää. Ne isteersin? Bir alma mı? Bir banan mı? Bir dondurma mı?  Birkaç taazä üzüm mü? Bu karpuzun bir parçasını mı?

Aha! Bän bilerim ne sana lääzım! Tä – al da i bu kiyatçıı!

Bekim bu moment sän, șașıp, bakıp, bana soracan: “Nesoy laf bu, Kosmas? Bu birsoy fasıl șaka mıydır?”

Diil. Diildir șaka. Saburlu ol benimnän. Brak, annadayım. Ama ilkin bakalım Bibliyada birkaç peetä.  İșidelim, ne deer Allah prorok İezikiilä:

“Allah söledi bana: insan oolu! i, ne senin önündä, i bu sarılı kiyatçıı, da git, lafet İzrail evinä.  Ozaman bän açtım aazımı benim, da O verdi bana bu sarılı kiyatçıı imää;  da söledi bana: insan oolu! doyur karnını senin hem doldur içini senin bu sarılı kiyatçıklan, ani Bän sana vererim; da bän idim, da bal kadar tatlı dadı vardı.  (İezekiil 3:1 – 3)”

» Читать далее

«Oglan masal okuyêr-1» uşak kiyadı tiparlanacek

titul«Aydınnık» cümnä topluluu haberleer, ani tipara hazırlanêr «Gagauz çocuu Oglan» seriyasının ilk kiyadı «OGLAN MASAL OKUYÊR-1». Büük formatlı kiyatta (A 4) toplandı beş gagauz halk masalı, angılarının yanında veriler kompyuter grafikasında yapılmış resimnär gagauz ornamentlerinnän hem bu resimnerin konturları boyamak için. » Читать далее

Eni dostlarım – egipetli kardașlık


egipetli kardașlık 05082016 05Bizim manastırımıza, Ayoz Șanghay hem San-Franțiskolu İoan adına manastıra, Allah verdi paalı bir baașıș: bir ihtiarlan dostluk, onun kızkardașlıınnan hem onun kardașlıınnan.  İhtiarın adı boba Makari.  Seftä geldi manastırımıza boba Makari 2014 yılda. O, kızkardașlık hem kardașlık – hepsi egipetli, Egipettän. Taa ileri kopttular, ama döndülär doorusaltanatlı kliseyä. Boba Makari, doktordu, ani istedi girsin taa derin duaya. İșittim, ki ozaman, 1970-ci yıllarda, çeketti okumaa Fukaara Matfeynin kiyatlarını. Fukaara Matfey kopt monahlarından pek çok önemni adamdı. Ozaman da Boba Makari çeketti okumaa çol bobalarını da sora kendi çekildi çola, nicä eski egipetli monahlar, örnek, Büük Antoni.

Bıldır kızkardașlık geldi manastırımıza, neredä kaldılar bir hafta. Biz çok sevindik. Onnar gündä çok saat dua ederlär, çok saat ișleerlär, da hep gülümseerlär. Bir kerä onnar istedilär yardım etsinnär yıkamaa çinileri. Biz cuvap ettik, ki “elbet”.  Hepsi edi kız girdilär așçılaa nicä bir boran, çünkü yıkadılar çinileri da sora temizledilär așçılıı. Arhiepiskopumuz, angısı bizimnändi ozaman, üfkelendi bizä da dedi: “Yazıklar olsun sizä, monahlara! O kızlar – sizin musaafiriniz! Açan isteerlär yardım etsinnär, siz lääzım cuvap edäsiniz, ki ‘yok saa olunuz, biz izmet yapalım Canabinizä!’”

» Читать далее

Aleksandra Kristovayı kutlêêrız!

21121Kirez ayının 2-dä Komratta açıldı Hamdullah Suphi adına bilim konferenţiyası. Açılışta kutladılar proza hem peet yarışmasında kazanan katılımcıları.

«Meras» cümnä topluluunun geçirdii yarışmada ilk eri aldı «Hakikatın sesi» gazetasının daymalı yazıcısı Aleksandra Afanasyevna Kristova, angısı üüreder gagauz dili hem literaturası dersini Kongazçık gimnaziyasında.

Yarışmayı kazanannara premiya hem diplom verildi.

«Aydınnık» CT azaları hem «Hakikatın sesi» gazetasının zaametçilerinin adından kutlêêrım Aleksandra Afanasyevnayı hem dua ederim ona saalık, üüredicilik hem yaradıcılık uurunda başarı!

«Hakikatın sesi» gazetasının redaktoru

Viktor Kopuşçu