Архивы за месяц: Август 2016

Saatlar

Adı: «Saatlar»

Çevirici: Protoierey Mihail Çakir (1911)

Çeşit: kiyat

Redakţiya komisiyası: ierey Sergi Kopuşçu, monah Kosmas, Kristina Koçan, Petri Çebotar Viktor Kopuşçu

Zamanı: 2016 yılı

Statusu: devam eder

Ortaklar: 

Açıklaması: 1911 yılda gagauz apostolu hem aydınnadıcısı Mihail Çakir tiparladı gagauz dilindä «Saatları». 1,3,6 hem 9 saatlar — doorusaltanatlı klisedä kısa slujbalar, angıları okunêrlar avşamnıktan ileri, sabaalıktan sora hem liturgiyanın önündä. Mihail Çakirin tekstleri geçirilecek latiniţaya hem yapılacek redakţiya gagauz dilinin şindiki kurallarına görä. İlkin «Saatlar» pdf formasında elektron olarak kullanıma açık olacek.

Haberlär: https://kopuzsesi.com/2016/09/29/gagauz-dilinda-saatlar/

http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=8630

http://haber.md/kultura/314-yaknda-gagauza-saatlar-kacek.html

 

 

Komrat manastırına lääzım yardım


manastırÇok saygılı kardaşlar hem kızkardaşlar!

Bizim doorusaltanatlı manastırlar hem kliselär asırlär aşırı din-moral hem aydınnatmak merkeziydilär, onnar yaradardılar din hem soţial temellerini yaşadıımız cümneyä hem gençlerä deyni. Büünkü gündä, açan gençlerä pek lääzımnı din-moral terbiedilmäk, bizim manastırımızın kuruluş hem açılma neeti – inanımızın kaavileşmesi hem doorusaltanatlı halkımızın birleşmesi.

Büük saygıylan danışȇrız Canabinizä yalvarışlan finans hem material yardım için Panaiya Allahıduuduranın İver ikonası adına klisenin düzünmesi için hem düzmää deyni monah korpusunu İverli karı manastırında, angısının adresi: Gagauz Eri, Komrat, Fedko sokaa, 120.

Duaylan hem sevgiylän.

» Читать далее

Taştan kruçacık

Aksina çalışardı yabancı memlekttä, zerä kendi memleketindä kazanamardı para üüretmää çocuklarını üüsek okullarda. O bakardı bir yaşlı karıyı, yardımcı olardı ona. Onnar ölä uymuştular biri-birinä, ani bir-iki aydan sora onnar arkadaş gibi olmuştular. İhtiar karı annadardı Aksinaya, nicä geçti onun yaşaması, küçüklüünü, nicä evlendi, nicä büüttü uşaklarını. Çalışan karı pek çekärdi dikkatını bu annatmalara, ona herkerä meraklı gelärdi insanın ömürü. Aksinaya  bu annatmalardan taa hızlı geçärdi vakıt, sıkılmardı canı, hem makar bir parça vakıda o unudardı, ani pek özledi evini hem uşaklarını. Bakılan  karının vardı kendi uşakları, ama onnar pek uzakta yaşardılar da siirektä gelärdilär dolaşmaa mamusunu. Geldiynän da gördüynän kendi anasını saalıkta hem raatlıkta, onnar pek mutluydular, ani Aksina pek ii bakêr onnarın anasını, ortak bir dil bulêr onunnnan. Onnar esap aldılar, ani Aksina esaplı bir karı, akıllı, temiz , çok konuşmêêr,  sorumnu.

» Читать далее

Gücenmä, karșılık vermä, koru iç usluluunu

 

Mitropolit İona Paffhausen

Mitropolit İona duudu Çikagoda (İlinoys ştatı, Amerika Birleșik Ştatları) hem dä büüdü Anglikan klisesindä. Büüdü San–Diegoda Kaliforniya ştatında. Üürendi Kaliforniya universitetindä, neredä geçti doorusaltanatlı kliseyä. Üürendi Nyu–York ştatında bulunan ayoz Vladimir adına seminariyada, neredä kazandı iki magisterini, birisi din bilimnerindä, öbürünü teologiyada. Sora üürendi Berkliy Kaliforniya universitetindä. 1993 yılda yașadı Moskvada hem dä Valaam manastırında oldu sesleyici. Açan döndü Kaliforniyaya, ieromonah hirotoniyası yapıldı. 1996 yılda kurdu San–Franțiskolu ayoz İoan adına manastırının kardașlıını. 2008 yılda koyuldu episkop Tehas ştatında da tezdä üüseldildi Amerika Doorusaltanatlı Klisä Mitropolitliinä. Braktı o eri 2012 yılda. Șindi izmet eder Sınırdışı Doorusaltanatlı Rus Klisesindä Amerikanın baș kasabası Vașingtonda.

Bu yazı gagauz dilinä çevirildi Monah Kosmas Șarț tarafından onun paalı dostlarının yardımınnan.

» Читать далее