Архивы за месяц: Февраль 2017

«Hay li-li, kızım» hem «Babu maanileri»

İlk türkü pek garip, o annadêr kız eceli için, angısı kendi kısmetini bulamamış. Anası-bobasının teklifi gelin gitsin uzak bir küüyä o kabletmeer. İkincisi dä, bezbelli, eni bir yaratma gagauzların arasında — babu günü için, angısı kutlanêr büük ayın 21. Karılar gelerlär onnarın luusalıklarında yardımcı olan babuya, getirerlär baaşış, dökerlär babunun ellerinä su hem gezdirerlär babuyu küçük arabacıkta.

 

 

Hay li-li, kızım

– Hay li-li, kızım,

Marinki kızım.

Ondokuz yıl oldu,

Dünür dä gelmeer.

Şindi dä geldi

Ne pek uzak erdän,

Ne pek uzak erdän,

Hayli Dizgincidän. » Читать далее

Viktor Kopuşçu: Eni Larina hem eni Onegin

Kiyatlaşma

Literatura klasikasını hepsimiz severiz okumaa, diil mi? En azından bän isteerim, ani sevelim. Bilersiniz A. S. Puşkinin şedevrası “Evgeniy
Onegini”, angısında var duygulu bir epizod, aзan Tatyana yazêr Evgeniya kiyat. Acaba
Larina hem Onegin gagauzça biläydilär, ne yazaceydılar biri-birinä? Bana bu tema pek
meraklı geldi, bakın, ne çıktı sonunda. » Читать далее

Bir studentin el yazmaları: Yovçuların haydutları

Bu haydutlar pek anılmıştı bizim küüdä, onnara Yovçu denilärdi. Bütün evdän onnar ikisi kaldıydı – iki kardaş, Vasi hem Peti, büüyü kırk-kırk bir yaşında, kardaşı da otuz ya var, ya yok. Anaları-bobaları öldüydü, kakuları da aşırıda evliydi. Bunnar sa taa küçüktän gezärdilär insannarın evlerindä, küçüü kär kapan da yapmış, birkaç yıl kapalıymış. Batüsu taa akıllıca, kendisi pek girmärdi, ama bilgi toplardı, kimdän ne var nicä çalmaa. Sora bulardılar birkaç açık aazlı genç, angıları yardım edärdilär evdän çıkarmaa malları, taa çok mal çalardılar. » Читать далее

Kamçı

Bir kızlan bir çocuk beenmişlär biri-birini. Evlenerlär. Karı işä gitmäzmiş, evdä durarmış. Adam işlärmiş taligacı. Bir gün geler adam iştän – yok imää, karı yapmamış. İkinci gün genä yok imää – hep ölä. Adamın çıkêr üfkesi. Bir günü adam, işä gideceykän, asêr kamçıyı duvara da deer ona:

– Kamçı, avşama da gelärsäm iştän da genä imää olmarsa, koparacam seni iki parçaya. » Читать далее

1 2