Архивы за месяц: Март 2017

Annatma yarışmasının premiya fondu belli oldu

«Hakikatın sesi» gazetası bildirdi, ani başladêr gagauz dilindä triller hem detektiv annatmaları yarışmasını. Bildirimdä açıklandı, ani birinci erä verilecek para premiyası, taa iki er dä baaşış kabledecek.

Yarışmanın sponsoru Vladimir Kroytor, angısı taa ileri dä baaşış verdi «Aydınnık» CT geçirdii «Kolada-2014» yarışmasının ilk erleri alannara, bildirdi, ani bu yarışmada da sponsor olacek. Onun katkılarınnan şindiki premiya fondu butakım oldu:

I er: 2 500 ley

II er: 1 500 ley

III er: 1 000 ley » Читать далее

Sarfoşluktan ayıklaa: Deli Yorgiylän intervyu I

Saygılı okuyucularımız! Biz çekettireriz eni bir bölüm – Sarfoşluktan ayıklaa, – angısında erleştirilecek antialkogol tematikasında materiallar: intervyular, yazılar, istoriyalar, içkiyi brakmaa deyni programalar. Bizim toplulukta alkogolizma çok belli olmayan, ama serioz hem büük bir problema, angısı bozêr hem kişinin yaşamasını, hem ayleleri dä. İçki baalılıı bir hastalık, angısına karşı lääzım hepsimiz cenk edelim, ki baari biraz yardım edelim bu derttä olan insannara, ona düşmä riskindä olannarı da uzaklaştıralım bu beladan. Aldatmayalım kendimizi, ani gagauzlarda var büük hem eski içki kulturası, da hepsi kontrol edäbiler içkiyi. Çok kerä bu bölä olmêêr. Bu intervyuda bir anonim alkogolik annadacek kendi istoriyasını. Bekleeriz sizin dä yazılarını.

Monah Kosmas: İlkin isteerim deyeyim, saa olasınız, Yorgi, ani kayıl oldunuz yapmaa bu intervyuyu benimnän alkogolizma için. Nicä annaștıydık, o çıkacek “Hakikatın sesindä”.

Deli Yorgi: Yok neçin. » Читать далее

Nadi

1

Nadi, 14 yașında bir gagauz kızı, Kongaz küüyünün parkında oturardı. İlkyazdı, bir cumertesi günü, üülendän sora. Bir gözäl kızdı, gözäl hem incä. Kara saçlıydı, parlak kara gözlärlän. Bakıp telefonuna, kaș çatardı. Ușaklar oynardı yakın oynamak donatmalarında. Park önündä insannar geçärdilär Lenin sokaanda, panayıra gidip, geeri evlerinä dönüp. Nadi baktı genä telefonuna. Vardı bir mesaj:

“Hoș geldin geeri oyuna. Hazırsın mı bir eni ișä? Bir bıçaklan yap üç çizgi sol koluna, diil aykırı nicä ileri, ama uzunnuuna. » Читать далее

Gagauzça annatma yarışması

«Hakikatın sesi» gazetası bildirer, ani başladı gagauzça triller hem detektiv annatmaları yarışması. Yarışmaya var nasıl katılsın 18 yaşından büük kişilär.

Annatmalar lääzım olsun gagauz dilindä hem triller ya detektiv janralarında. Bir katılımcı var nicä katılsın maksimum üç annatmaylan.

Birinci eri bekleer para premiyası, taa iki kişiyä dä verilecek baaşış. Hepsi katılımcılar kabledecek diplom. En ii yaratmalar da «Hakikatın sesi» gazetasında yayınnanacek.

Jüriyä girecek «Hakikatın sesi» gazetasının zaametçileri, onun için onnar yok nicä yarışmaya katılsınnar.

Çıkışlar hem baaşışların verilmesi geçecek Komratta 2017 yılın orak ayında. Yarışma kuralları burada: yarışma kuralları.

İi saatlan!

Düş

Vadim kimdänsä kaçardı. O kimsä takıştı onun ardına taa “Bulvardın” yanında, açan Vadim parka çıktı tütün içmää. Bardan üüsek sesli muzıka gelärdi, gecä yarısıydı, hem ay aydındı, onun için Vadim islää seçäbildi, ani klisenin tarafından ona dooru kimsä hızlı kaçêr. Korkudan o da başladı kaçmaa Bakannık Komitetinä dooru, beş-altı metra aşırı geeri bakarak, halizdän dä mi onun ardına takışêr o ambal. Nekadar da bakınsa, karannıktan çıkan o kişi hep ölecenä kaçardı onun ardına. Hasta mı bu, deli mi?

Birkaç kıpımda Vadim buldu kendini Bakannık Komitetinin önündä, o istärdi Kultura evinin ardına kaçmaa. Bir dä denedi, ani Lenin yok erindä. » Читать далее

Uyumaa

“Uyumaa. Sade etişeyim  evä da cingilecäm  divan üstünä. Uyumaa. Kapamaa gözlerimi da sessizliktä sade uyumaa. Te planım. Beenerim bu planı! Başka bişey istämeerim”.

Vladislav çıktı şkoladan. Onun okuldaşları hepsi artık gitmiştilär. Çıktı büük sokaa, da yavaş  aylandı durakta duran bir sürü maşınayı, da geçti yolun öbür tarafına. “Nadi büün dedi, ani o haylaz bir çocuk. İstämeer üürensin uroklarını. Bu – birinci urokta, fizikada. Nadiylän barabar oturêrlar artık yılın taa çeketmesindän, o herkerä suuk kendini götürärdi, ama büün heptän.

Literaturada sa Angelina Dmitrievna dedi, ki o okuyêr, ama bişey annamêêr. Dooru cuvap verämedi soruşlara. » Читать далее

Türkiyada gagauz literaturası toplumu çıktı

2017 yılın başında “Bilge Kültür Sanat” basım evi tiparladı türk dili profesoru Nevzat Özkanın “Gagavuz Edebiyatı” adlı kiyadını.

Kiyadın girişindä avtor kısadan verer bilgi gagauzların adı, etnik kimnii, istoriyası, dili, dini, adetleri hem kulturası için. İki büük bölümdä dä toplanmış gagauzların halk hem avtor literaturasından örneklär.

Halk literaturası bölümünä girmiş söleyişlär, bilmeycelär, uşak peetleri hem türküleri, destannar, dualar, legendalar, cümbüşlär, maanilär, masallar hem türkülär. Bu tekstlär alınmış V. Moşkovun, N. Baboglunun, M. Durbaylonun, A. Manovun, V. Zayaçkovskinin, D. Tanasoglunun, S. Kocanın, T. Zanetin folklor toplumnarından. Bundan kaarä hazırlayan toplamış gazetalardan, jurnallardan, monografiyalardan hem yazılardan da gagauz folklor tekstlerini. » Читать далее

1 2