Архивы за месяц: Апрель 2017

Rufi hem İona kiyatları gagauz dilinä çevirildi

Bibliyayı çevirän İnstitut (Moskva) çevirdi gagauz dilinä hem tiparladı Bibliyadan Rufi hem İona kiyatlarını. Nicä bildirer kuruluşun saytı, bu tekstlär çevirilerlär seftä, çeviriyi denemäk için tiparlanêrlar bir denemä olarak.

Proekttä pay aldı çevirici Petri Çebotar, filologiya redaktoru İvanna Bankova, teologiya redaktoru Vitali Voynov, reţenzentlär Vladimir Kusursuz hem Anna Çelak. Tekstlär aprobaţiyayı geçti.

Taa ileri Bibliyayı çevirän İnstitut Eski Baalantıdan tiparladı «Altı psalmalık» kiyadını, angısına girdi 6 psalom Psaltirdän (2011).

Rufi hem İoan kiyatları paralel olarak latiniţada hem kiriliţada tiparlandı. Gagauz kliselerinä, bibliotekalarına hem hepsi isteyennerä daatmak için «Aydınnık» CT Bibliyayı çevirän İnstituttan 500 kiyat kabletti.

Sarfoşluktan ayıklaa: Deli Yorgiylän intervyu II

İlerlederäk «Sarfoşluktan ayıklaa» bölümünü, paylaşêrız sizinnän monah Kosmasın ikinci intervyusunu bir alkogoliklän. İlk intervyuyu da okuyabilirsiniz.

Monah Kosmas: İslää. Șindi var bir büük sorușum.

Deli Yorgi: Sorun.

Monah Kosmas: Açan deerlär, ani bir kiși “urdu dibini”, nasıl annayalım bu lafları? Var mı nasıl annadasınız? Ne olêr açan, bir insan urêr dibini? Nesoy situațiyada bulunêr? Hepsi parasını mı kaybeder? Karısı mı ayrılêr ondan? Kaybeder mi mașinasını, ișini, evini? Hastalanêr mı? Yaklașêr ölümä mi? Kaybeder hepsi umutlarını mı? » Читать далее

Petri Çebotardan iki cümbüş

DOKUZ ÇOBAN HEM BİR KAŞIK

Dokuz çoban gitmişlär kıra koyun otlatmaa, herkezi kendi sürüsünnän. Gelmiş vakıt üülennii yapmaa. Toplanmışlar çobannar bir gür aacın koyu gölgesindä, onnarın dolayanında, sıcaktan aar soluyarak, haylaz-haylaz yatışmışlar arkalı köpeklär. Çobannar çıkarmışlar torbalarından mancaları, ani koymuşlar karıları, da başlamışlar tüülanmaa – kimseyin torbasında bulunmamış kaşık, sade birisinin karısı unutmamış koymaa kaşıı. Näpsınar – girişerlär imää bir kaşıklan. Kaşık hızlı geçer eldän-elä. Açan ansızdan hesapalêrlar, ani bir canavar sin-sin yaklaşêr koyunnara, hepsinin aazı doluymuş, da kimsey ıştıramamış köpeklerä. Canavar etiştirmiş kavramaa bir zavalı koyuncuu da sürümüş onu yakınnarda bulunan bir daalıcaa.
» Читать далее

Ana dili yortusu için

2013 yıldan beeri Gagauziyada kutlanêr Ana dili günü. Bu yortuyu Halk Topluşu kararladı kutlamaa çiçek ayının 27-dä, açan kutlanêr Ay-Boba Mihail Çakirin duma günü. Taa ileri Gagauz yazısı günü bakılardı orak ayının 30-da, açan Moldova SSR kuvetleri kablettilär karar gagauz dilinin kiril temelli alfabeti için.

Kimisi benmeer, ani Ay-Bobanın duma gününü hem Ana dili yortularını topladılar, kimisi sä deer, ani taa ii bu yortuyu kutlamaa ilkyazın, açan uşaklar taa üürenerlär. İki tarafın da kendi dooruluu var. Ama bän isteerim bakalım, neçin çiçek ayının 27 ayırıldı. » Читать далее

Sevinerim Senin Sözünä II

egipetli kardașlık 05082016 06Monah Kosmas geçtii sefer çekettirdii Psaltir temasını ilerleder. Yazının devamında o bakêr, nasıl kullanıldı evangeliyada hem apostolların yazılarında Psaltirdän alıntılar.

Bir bakıș taa ileri

Nicä gördük, kimär vakıt biz lääzım bakalım geeri istoriyaya da annayalım psalomnarı, zerä o psalomnar lafeder istoriyada olan ișlär için. Șindi bakalım bir saklı ișä, ani biz, nicä hristiannar, lääzım annayalım psalomnarı bilgiçlik gibi dä. Nicä Kendi Hristos bizä söleer, psalomnar annadêrlar Onun için. O annattı bu faktı bir kerä dirilmektän sora, açan lafedärdi iki üürenicisinnän: » Читать далее

Hristos dirildi! Paskellemiz kutlu olsun!

Yıldan yıla biz büük sevinmäklän karşılêêrız bu aydın hem sevinçli yortuyu – Hristosun Dirilmesini – umutlan dolu sözlärlän:Hristos dirildi!

Halizdän dä bu sözlerdä var çok umut: ani daymalı yaşamaa kauşacez; enidän kalkıp, tendä gezecez hem soluyacez; ani yaşamamız kalmêêr sınırlı er üzündeki istoriyamızlan. İnsanın yaşaması sade mezara kadarsa, nekadar mutsuz insan oolu! Taman yaşamanın dadını annamaa başlamışkan, karannık çöker… Yok, bän diilim kayıl bölä durumnan! Ozaman çıkêr, ani taştan yapıların ömürü taa uzun, cansız bir ev ya da bir annık var nicä binnän yıl yaşasın, ama dünnedä en üstün, en büük, en akıllı yaratma olan insanın ömürü sade altmış, bekim, etmiş yıl mı? » Читать далее

1 2