Архивы за месяц: Май 2017

Ölä sevmää

Ölä sevmää, ani ürään yansın,

O sesleri duyarkan, işidärkän.

Ölä sevmää, ani  can erisin

Sıcaklıında onun  raat yısınarkan.

 

Ölä sevmää, ani yaşlar aksın,

Denizleri yaparkan taa tuzlu,

Ölä sevmää, ki duşmanı yaksın

O, kim ayırêr iilii hem usluluu.

» Читать далее

Düşlär Respublikası

1

Dimitri, on yașında bir çocuk, gezärdi eni panayırda. Sol elindä o tutardı o işleri, neyi sımarladıydı anası. Doorusu, aldıydı onnarı: șeker, un hem iki mor patlacan, ‒  eski panayırdan. Dönärkän oradan, geldi eni panayıra. Durdu da dedi kendi-kendinä: “Gireyim burayı, bakayım, ne var”. Ölä dolandı, oyalansın biraz deyni. Baktı çoraplara, donnara, saatlara, çizmelerä…

Geldi panayırın en derin erinä. Vardı bir tükän, neredä satılardı gelinä deyni kumaș, bașka ‒ neredä vardı șkola için ișlär: tefter, yazal, kalem hem bașka. Vardı taa bir tükän ötedä, neredä vardı hertürlü fasıl iș. Diildi belli, nesoy o tükän. “Hmm…, ‒  dedi Dimitri, ‒ bakalım, ne var orada”.

Açtı kapuyu da girdi. » Читать далее

Suratsız

Dimirti N. Kara Çoban (1933–1986) duudu hederlez ayının 27-dä Beşalma küüyündä. Çiftçi aylesindä o tek uşaktı. D. Kara Çoban gagauz yazıcılarından ilk kişi, kim bitirdi literatura bölümünü universitettä. 1959-da o girdi Moskva M. Gorkiy adına literatura institutuna. «İlk laf» yaratma toplumu da 1963 yılda tiparlandı. D. Kara Çoban çok talantlı hem becerekli bir ustaydı, o zanaatlanardı hem literaturaylan, hem skulpturaylan, hem resimnän. Bundan kaarä, o kinolar da çıkarardı, angılarını var nicä siiretmää Beşalma muzeyindä, angısını kurdu büük yaradıcı hem usta.

*** » Читать далее

Viktor Kopuşçudan iki halk cümbüşü

 Sendä üz dä mi var?

Bir kerä adamın birinä gelmiş aşırıda yaşayan kumisi. Nicä düşer, saadıcı onu karşılamış, konuklamış. Kumi bir gün kalmış, iki gün, ama gidecää yok adamın. Üçüncü günü sabaalän kumi üzünü yıkamış, peşkiri aaranarmış. Oracık-buracık, peşkir birerdä yok.

‒ Saadıç, peşkiri versänä!

‒ Ne yapacan, kumi? ‒ Sormuş saadıcı.

‒ Üzümü silecäm! ‒ Şaşmış kumi.

‒ Sendä üz dä mi var? ‒ Bu sefer saadıç şaşmış.

» Читать далее

Türkiyada gagauzlar için eni kiyat çıktı

Ankarada «Gagauz Yeri’nde Kadın» adlı eni kiyat çıktı. Kiyadın avtoru İrina Üsümbeli duudu Gagauziyanın Kıpçak küüyündä, 2008 yılda Hacettepe universitetindä folkloristika kafedrasında doktor oldu.

Kiyatta analiz ediler gagauz karısının cümnedä rolü. Duuma, ölüm hem başka önemni etaplarlan baalı olan adetlerdä karının eri hem funkţiyası açıklanêr. Ek olarak veriler türkülär hem yazdırılan adetlerdän patretlär.

Aaraştırma için materialları avtor toplamış Gagauziyada 2000-2002 hem 2004-2007 yıllar arasında. Gözlem, intervyu, anketa gibi çeşitli metodlar kullanılmış.

İrina Üsümbeli çalışmasını kocası Vasiliy Üsümbeliyä adlamış. «Gagauz Yeri’nde Kadın» kiyadının editorluunu da Abdullah Uluyurt yapmış. «Karaağaç» yayın evindä çıkan kiyadı var nicä internettän satın almaa.

1 2