Архивы за месяц: Май 2017

Açın, açın, çiidemnär

N. Baboglu (02.05.1928 — 26.08.2008): «Zorda imää, içmää olsun. Kalan işlär – çanak-çölmek…» Patreti paylaştı Anna Boeva.

Anılmış gagauz yazıcısı hem peetçisi Nikolay İ. Baboglu duudu 1928-ci yılda Tatar-Kıpçak küüyündä. Sovet kuvedi taa gelmedään, başladı üürenmää İzmail din okulunda. Sora üürendi Kaul pedagogika okulunda hem Kişinöv devlet universitetindä. Uzun zaman Kişinövda yazıcılar birliindä gagauz yazıcıları bölümünün başı oldu. Kardaşı İgnat Babogluylan gagauz dili hem literaturası ders kiyatlarını hazırladı, tiparladı peet hem proza toplumnarını. «Ana sözü» gazetasında redaktorluk etti. Onun yaratmaları gagauzçadan başka dillerä çevirildi, Moldova hem Gagauziya nışannarını kabletti.

 

Açın, açın, çiidemnär,

Neçin çok uyudunuz?

Biyaz yorgan altında

Tatlımıydı uykunuz?

 

» Читать далее

Dimitri Savastinä

Anılmış gagauz resimcisi Dimitri İ. Savastin (1942–2015) duudu hederlez ayının 2-dä Valkaneştä. Sekiz klası bitirdiynän, Dimitri üürener Kişinöva İ. Repin adına incäzanaat okulunda, sora da Lvov poligrafik institutunda. 1983–1993 yıllarda o Komratta resim şkolasında direktorluk etti. Şindi bu şkola taşıyêr D. Savastinin adını. Bir dönem yaşadı Türkiyada, sora Gagauziyaya döndü. Onun yaratmaları sergilendi pek çok erdä. Ansızın geçindi 2015 yılın kıran ayında, istediinä görä gömüldü Beşalmada, D. Kara Çobanın yanında.

» Читать далее

1 2