Архивы за месяц: Июль 2017

Babarayka Semön İlyiç: Bakırdan resim yapan usta

Bu yaz bän başladım toplamaa dil materialı doktorantura için aaraştırmam için. Lääzım yazayım konuşma dil örneklerini çeşitli erlerdän gagauzlardan. Çekettim, elbetki, Kıpçaktan, ama aaraştırmada bütün Gagauziya gösterilsin deyni, lääzım başka küülerdän hem kasabalardan da material toplamaa. Dedim, Komrattan da yazayım bir-iki kişiyi. Boba Sergi Kopuşçu da deer, ani varmış onun tanıdıı bir usta adam, angısı bakırdan gözäl-gözäl resim yaparmış. Bän vardır işittiim o adam için, ama tanışık diildik. “İslää material olacek”, ‒ dedim bän aklımca. » Читать далее

Neçin biz söleeriz yalan

Biz islää insannarız, diil mi dooru? Severiz dooruluu hem sevmeeriz yalanı. Elbetki, elbetki. Hiç sölämeeriz bir dä iș, ani diil dooru, ölä mi? Hmm…

Aslısında var insannar, ani hep söleerlär yalan. Psihologlar deerlär, ani onnarda var birsoy akıl hastalıı, sansın söleyämeerlär dooruluu. Ama lafetmeeriz onnar için. Șindi lafederiz normal insannar için bizim gibi. Kimär kerä söleeriz bir yalan ya da bir iș, ani diil üz proțent dooru da, bekim, annamêêrız, neçin. » Читать далее

Komuşuyuz

Karşı gelmiş Nastradin dostunnan, onun gibi hep fukaaraylan.

‒ Sän nerdä oturêrsın? – sormuş Hoca.

‒ Birerdä, ‒ cuvap etmiş dostu. – Benim yok konaam.

‒ Ozaman bir komuşuyuz, ‒ demiş Nastradin.

Gagauziyada gagauz dilinin kullanılması

GagauzMedia studiyasında «Freedom Live» programasında cümnä aktivisti Leonid Dobrov, Gagauziya Halk Topluşu deputatı Ekaterina Jekova, bilim aaraştırmacısı Viktor Kopuşçu hem jurnalist Alla Büük lafederlär gagauz dilinin kullanılması hem kurtarılması için. Diil çoktan GHT üç deputatı teklif ettilär hazırlamaa hem kabletmää gagauz dilinin kurtarılması için maasuz bir kanon. Uşak başçaları lääzım mı geçsin gagauz dilinä? Angı derslär şkolada olsun gagauzça? Nasıl hazırlmaa eterli sayıda kiyat, interaktiv material hem video material uşaklara deyni? Bu soruşlar genä kaldırılêr, ama bu proţesä artık katıldı Halk Topluşu deputatları da.