Архивы за месяц: Сентябрь 2017

Aleksandra Kristova: «Bildirilsin göklerdä gagauz senselesi»

Gagauz Respublikasının kuruluş günü için Kultura hem turizma bakannıı peet yarışmasını geçirdi. Aleksandra Kristovanın peeti üçüncü eri kapladı, aşaada var nicä okuyasınız bu peeti. Onunnan bilä dä avtor paylaşêr güz için bir peet. Kefli okumalar!

 

Gagauz Eri

Bu erdä güneş sıcak

Bozkırlarlan payvantlı.

Kızgın toprakta Bucak,

Nicä kilim koraflı.

 

Erkendän maavi göktä

Cıvırliga türküsü.

Çöşmedä-çayırlarda

Biyaz koyun sürüsü.

 

Öter eski maanilär

Hem kadınca havası.

Bütün düüneyä daalêr

Keskin «Bucak dalgası».

 

Kitka gibi küülerdä

İşidiler çan sesi,

Bildirilsin göklerdä

Gagauz senselesi.

 

Uzakta pembä dannar,

Güllü başça ‒ erimiz !

Yamaçta eşil baalar,

Herersi kırnak, temiz!

 

İleri hep götürer

Bucaan sıcak lüzgeri.

Dolu soframız çaarêr:

Buyurun ‒  Gagauz Eri!

 

Güz – gagauz!

Güzleşti. Ceviz ayınnan

sarardı eski  fidan.

Güneşli hava, da kimsä

dün ölärsä – büün pişman!

 

Kısaldı günnär. Toloka

dinnener yaz sıcaandan.

Erkendän dannar görünmeer

koyu biyaz dumandan.

 

Kamönnar uuldêêr. Giderlär,

kaldırıp kır tozunu,

Çitennär dolêr üzümnän –

başladı baa bozumu.

 

Nacaklar traklêêr. Sıraylan

Yatêr gevrek papşoylar.

Boş kırlarda kaçınêrlar

İmeelikçin aç toylar.

 

Baarışêr kuşlar. Sürüylän

toplanêrlar göklerdä,

Onnarı artık bekleerlär

uzak sıcak erlerdä.

 

Serinneer. Horoz sabaylen

eşer taazä cibreyi.

Aç tilki kaçêr kırlarca,

bekleer kara geceyi.

 

Dannar karardı. Kahırlan,

baktım büük sürülerä.

Turnaya baardım umutlan:

«Seläm başka  erlerä!»

 

Aleksandra KRİSTOVA

Dädunun horozu

1937 yılın ceviz ayının 14-dä duudu anılmış gagauz bilim adamı — Gavril Gaydarcı. O heptän verdi kendisini bilimä da gagauz filologiyasına baaşladı zengin aaraştırmalar hem çalışmalar. G. Gaydarcı katıldı gagauzça-rusça-moldovanca sözlüün hazırlanmasına, gagauz sintaksisi için monografiya hazırladı, topladı zengin folklor materiallarını, braktı literatura yaratmalarını. Onun erdeki yaşaması bitti 1998 yılda. Aşaadakı masal da Gavril Gaydarcının folklor kolekţiyasından.

***

» Читать далее

«Hakikatçıların sesi: yaratma toplumu» adlı eni kiyat tiparlandı

«Aydınnık» cümnä topluluu tiparladı «Hakikatçıların sesi» adında bir yaratma toplumu. Halk bibliotekası seriyasının üçüncü kiyadını tipara hazırladı «Hakikatın sesi» gazetasının redaktoru Viktor Kopuşçu, kiyadın redaktoru — Petri Çebotar.

«Hakikatçıların sesi» — yaratma toplumu, angısına girdi onüç yazıcının hem peetçinin yaratmaları. Bu yaratmalar 2014-2017 yıllarda çıktı «Hakikatın sesindä». Toplumu açêr ayoz Altınaazlı İoanın Paskellä için nasaadı. Nikolay Baboglunun, Valentina Bujilovanın, Petri Çebotarın, Nikolay Esirin, İlya Karaseninin, İvan Koçanın, Kristina Koçanın, Viktor Kopuşçunun, monah Kosmasın, Aleksandra Kristovanın, Stepan Kuroglunun hem Elena Mokanunun peetleri, annatmaları, aklına getirmekleri hem yazıları — gagauz literaturasının eni sayfası. Petri Çebotarın «Açıklamalı söleyişleri» beenilecek hem uşaklara, hem büüklerä dä, çünkü o açıklêêr herbir söleyişi yaşamaktan istoriyalarlan. Kiyada denemä olarak girdi sade A bukvasından başlayan söleyişlär, ötää dooru beklener, ani çıkacek hepsi bukvalar.

Kiyadın tiparlanması için yardımcı oldu Vladimir Kroytor, Vitali Kürkçü hem Dimitri Yanul. Yakın zamanda Komratta kiyadın prezentaţiyası yapılacek.