Архивы за месяц: Октябрь 2017

Sarfoşluktan ayıklaa IV: esirlik hem düşkünnük basamakları ‒ nasıl alkogolizma gelișer

İlerlederiz «Sarfoşluktan ayıklaa» rubrikamızı da paylaşêrız sizinnän Deli Yorginin yazısını basamaklar için. Taa ileri o boba Kosmasa üç intervyu verdi (1, 2, 3).

Saygılı okuyucular, saburlu olunuz benimnän. Söledim, ani yazacam bu yazıları, ama halizdän diilim islää avtor. Onnar olmayacek literatura yaratmaları, ama yazacam üreemdän.

» Читать далее

Güz attı benizini

Tä genä güz attı benezini,

Makarki dün renklärlän bayılardı.

Poyraz lüzgär, pek sert hem karezli,

Gercik o rubalarını  paralardı.

 

Üfkäylän koparardı dalları,

Yaprakları tepä-tepä yıvardı,

Erä koolardı  suuk  yamurları,

Bütün gecä vıjlardı hem baarardı.

 

» Читать далее

Adetçä gagauz kaurması

«Hakikatın sesi» gazetasında yayınnanda Aleksandra Kristovanın «Adetçä gagauz sarması» yazısı, angısını pek çok okuyucumuz beendi. Onnarın yalvarmaları üzerinä yazıldı taa bir yazı — bu sefer kaurma için. Buyurun okuyun, layklayın, paylaşın.

***

Gagauzların adetçä halk imeklerinin arasında kaurma durêr birinci erdä. O diil salt gagauz imeesi – o bir cannı adet! O adet kalmış taa bizim evelki dedelerimizdän, ani kaurmayı Bucaan kırlarında en ilkin başlamışlar yapmaa, aç ölmemää deyni. Kaurma çok dayanêr, tok tutêr, kuvet verer. Kaurulmuş yaanıları, sarıp bişeyä, er içinä dä gömärmişlär, bozulmasınnar  deyni. Taa o zamannardan kaurma oldu gagauzlarda bir adetçä imäk, kapladı sofrada “üst köşeyi”, onsuz geçmeer bir dä sıra, bir dä konuşka, bir dä yortu. Tradiţiyalara görä kaurma Bucak gagauzlarında olêr salt taazä yanıdan. Bu imeeyä yakışêr kuzu, koyun, keçi, domuz, sıır, tavşam yanısı. Ama düünnerdä, kumatriyalarda, kalendar yortularında, pomanalarda taa sık kaurma olêr koyun yaanısından, zerä o en datlı, ilin, saalına dokunmayan bir yaanı.

» Читать далее

«Hakikatçıların sesi» yaratma toplumu tanıdıldı

Canavar ayının 17-dä Komratta Atatürk bibliotekasında «Hakikatçıların sesi» yaratma toplumu tanıdıldı. Topluma girdi 13 kişinin yaratmaları, angıları tiparlandı «Hakikatın sesi» gazetasının 1-34 nomerlerindä. Toplumu açêr hazırlayan Viktor Kopuşçunun önsözü, ondan sora geler ayoz Altınaazlı İoanın Paskellä sözü, angısı okunêr her Paskellä liturgiyasında. Çeviri yapıldı 2008-ci yılda, anılmış türkolog Lüdmila Pokrovskaya çeviriyi pek beendiydi.

» Читать далее

«Hakikatçıların sesi» Komratta işidilecek

«Hakikatın sesi» gazetasında çıkan 13 yazıcının hem peetçinin yaratmaları bir kiyatta tiparlandı.

«Hakikatçıların sesi» toplumunu açêr ayoz Altınaazlı İoanın Paskellä için nasaadı. Nikolay Baboglunun, Valentina Bujilovanın, Petri Çebotarın, Nikolay Esirin, İlya Karaseninin, İvan Koçanın, Kristina Koçanın, Viktor Kopuşçunun, monah Kosmasın, Aleksandra Kristovanın, Stepan Kuroglunun hem Elena Mokanunun peetleri, annatmaları, aklına getirmekleri hem yazıları — gagauz literaturasının eni sayfası.

Kiyat tanıdılacek Komratta canavar ayının 17-dä (pazertesi) Atatürk bibliotekasında saat 11.

Tanıtıma teklif ediler hepsi, kim sever gagauz literaturasını, meraklanêr eni yaratmalarlan hem isteer hakikatçıların sesini işitmää hem bu kiyadı edinmää. Kiyadın tirajı sınırlı — sade 200 tayna.

Ayozun eli konsa bana

Ayozun eli konsa bana,
En paalı laflarlan danışıp:
«Neleri isteersin diiştirmää
Bu topraamızda, pek karışık?»

İlkin düzeceydim büük bir ev —
Kim dilenici, evsizlerä,
Fukaaraları, küsmüşleri,
Çaaraceydım o kuytu erä.

Ocakta sıcak yısınsınnar,
Sarmaşarkan biri-birinä,
Da, sevgi dolup, raatlansınnar,
Allahın girip aylesinä.

 

Paylaştıraceydım zenginnii
Herkezä — işlerinä görä,
Şannayarkan can gözelliini,
Yol verip arif fikirlerä.

Cenkleri, fenalıklıı kuup,
Usluluk kururdum Toprakta,
Çirkin kinneri uyutturup,
Duşmannıı brakıp pek uzakta.

Şılasın dünnä çiçeciklärlän,
Kurtulup kara günnerindän,
Sabaaya karşı salt gülüşlärlän
Uyansın insan kısmetliktän.

Kendimä dä brakacam yolu —
Allaha derin inanımı,
Onun Sözündän taazä soluu…
Dolduran sevgiylän canımı…
Valentina Bujilova

» Читать далее

Üüsüz can

Üüsek dalda kuşçaaz çalardı
Gözäl hem incecik sesinnän.
Anasını, beki, çaarardı,
Olmaa istärdi anasınnan.

Sesi çancaaz gibi ötärdi
Hem dä bıçak gibi keskindi.
O uzaktan işidilärdi,
İncäydi ses, ama çetindi.

 

 

Geldi avşam, da karannardı,
Gök örtünärdi yıldızlarlan,
Fakir kuşçaaz umutlanardı,
Dostlaşarak serin lüzgärlän.

Geçti gecä, aydınnandıydı,
Ama kuşçaaz çaarardı, nicä
Üüsüz uşak çaarmaa kayıldı,
Taa anası onun gelincä.
Viktor Franjev

Petri Çebotar 60 yaşında!

Canavar ayının 9-da duudu talantlı gagauz yazıcısı hem aaraştırmacısı — Petri Çebotar. Büün o kutlêêr 60 yaşını. «Hakikatın sesi» gazetasının zaametçileri candan kutlêêr Petri agayı duuma gününnän hem dua eder ona saalık, uygunnuk, yaradıcılıkta eni yaratmalar hem aaraştırmalar. Burada isteeriz paylaşmaa ustanın bir peetini.

 

 

 

OOLUMA

Ko olsun evin
Herkerä açık.
Yolcuya sevin,
Karşı ona çık.
Adını koru,
Dostuna yaman.
Dülseydin dooru,
Bil olmaa pişman.
Olma pek hamel,
Kendindän dä ver.
Hepsini aalem
Uzaktan görer.
Ol terzi, bilgiç, —
Korkma salt iştän.
Şarap azcık iç,
Sarfoş olma sän.
Yaşamak kısa
Hem da sade bir.
Baari bir kıza
Sevinmäk getir.
Eer görärsän kin,
Kabaatsız azar, —
Bil bakmaa çirkin
Hem urmaa şamar.
Gülmä, därsä «vay!»
Yanında kimsey.
Akıllıyı say,
Kardaşını sev.
Adarsalar bal,
Aazını baala.
Konuşta sän çal,
Ölüdä aala.
Zoorları unut, —
Çıkacek eni.
Aklında sän tut
Dedelerini.
Herbir daavada
Pay tut yavaşa.
Bakmayrak saada,
Te bölä yaşa.

Petri Çebotar

1 2