Архивы за месяц: Октябрь 2017

Neyi yaamur çalêr

Sesleniniz: neyi yaamur çalêr
Gecä saadı, açan yalnızlıkta
Kemençesinnän kol-kola kalêr …
Musaafirlär — güzün serayında.

O aanadêr zeetli hasretliini,
Devletlerä uzak yolculuunu,
Raatsız yolcu — diveç havezini —
Bulmaa yaşamanın mutluluunu …

 

O gamını daadêr kemençedä,
Parmakları öperlär telleri,
Altın seslär üüsek duygularda
Uyandırêr sonsuz denizleri …

Dalga-dalga üzer o arkuşu,
Sedef köpükleri kaynadarak,
Sırdan duman — gökün biyaz kuşu —
Kaplêêr, dolayları, kullanarak …

O annadêr inan için canda,
Paklık için uşaan bakışında,
Kurtarıcı seslär — gerçek sevda…
Allah da siireder bir tarafta…

Valentina Bujilova

Akţiya: Gagauzça dua, gagauzça çalgı

»Aydınnık» CT teklif eder klisä muzikasını sevenneri katılmaa klisä çalgıları akţiyasına.

Biz 2010 yıldan beeri çevireriz hem tiparlêêrız gagauz dilindä hristian klisä tekstlerini. Kimi tekstlär koyulêr başka dillerdä çalınan muzikaya, kimileri için sä yazılêr original muzika. Muzikayı yazêr hem tekstleri notalara koyêr ayoz Radonejli Sergi adına Moskva din seminariyasının studenti Sergi Üsümbeli.

 

Teklif ederiz gagauz türkücülerini katılmaa bu akţiyaya — aşaada verilmiş «Ey, Allahıduuduran Kız» tekstini notalara görä seslendirin da paylaşın soţial mediyalarda ya da yollayın bizä: kopusciuv@mail.ru hem ancisergi1@mail.ru adreslerinä. En aktiv katılımcıları bekleer baaşışlar.

Çalgıyı lääzım seslendirmää bu notalara görä:

1 2