Архивы за месяц: Декабрь 2017

Hakikatçıların sesi. — Komrat, 2017

Halk bibliotekası:

2. Hakikatçıların sesi: yaratma toplumu / «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu; hazırlayan: Viktor Kopuşçu. – Komrat: S. n., 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 188 p. – (Halk bibliotekası, ISBN 978-9975-53-681-3; 3).

200 ex.

ISBN 978-9975-53-874-9.

821.512.165(478)-82

H 16

Kolada troparı gagauzça

Kolada troparı, 4-cü ses

Ey, Hristos, bizim Allahımız, Senin Duuman / bütün dünneyä bilgi şafkını şılattı, / zerä ondan aşırı yıldızçılar / yıldızdan üürendilär / Sana, hakikat Güneşinä, baş iiltmää/ hem Seni, yukardan Duumuşu, tanımaa. // Ey, Saabi, şükür Sana.

Kolada kondaa, 3-cü ses

Bu gün Kız üüsek oluşluyu duudurêr, / toprak da Daymalıya laamı baaşış getirer; / angellär çobannarlan barabar metinneerlär, / yıldızçılar da yıldızın ardına giderlär, / zerä bizim için duudu küçük Evlat, // Daymalı Allah.

1 2