Архивы за месяц: Апрель 2018

Kongazçıkta Ana dili yortusu kutlandı


Gagauz dili yortusu ‘Yaşa, Ana dilim’ okulumuzda geçti gözäl, katıldı hepsi üürenicilär hem üüredicilär. Uşaklar pek gözäl hepsini annatılar, oynadılar, çaldılar. Gösterdilär büük sevgi gagauz dilinä. Yortumuza geldi saygılı Pötr Afanasyeviç Çebotar. Onun yaratmaları öttü sţenadan. Hepsi bayılardı gülmää Hoca Nastradinin fıkralarına. Yazıcıylan oldu bir meraklı dialog. Yaşa, dilim, hem sayıl hergün.