Архивы за месяц: Май 2018

Soruş

Neçin yazêrım – sorma,
Yok cuvabım hazır.
Ver düşüneym da sora
Bu soruşu kaldır.

Sorma bana bu forma,
Şu soruşun pek zor.
Neçin yazêrım – sorma,
Neçin yaşêêrım sor.

Petri Çebotar

Kısmet

Büük kısmet, kalktıynan erken,

Kendi topraana basmaa.

Güllü başçaya girdiykän,

Kokudan sersem olmaa.

 

Aulda, dolu fidannan,

Kuş sıklıını seslemää.

Kirezi, çiçek açtıynan,

Yavkluyu  gibi sevmää.

 

» Читать далее

Sesläyin

Beni siz sayın ya da saymayın,

Atıp çirkin bakışları,

Kendinizdän  bişeylär katmayın,

Eklämeyin günahları.

 

Benimnän olun ya da olmayın,

Sizdän istämeerim destek.

Salt yoluma, gidärkän, konmayın,

Ani koymaa bana köstek.

» Читать далее

Onnarın da var hakı insancasına yaşamaa

Bizim maaledä yaşêêr iki yaşlı karı, Tudorka bulü hem Marinka bulü. Elbetki, onnar bana görä yaşlı sayılêr, ama, deyelim, aşaakı maaledän doksan yaşında Mita babu onnarı hiç yaşlı saymêêr. Hem herkerä, açan görer onnarı bastonnan, tühlanarak, deer:
‒ Ayıp! Genç karılar baston ellerinä almışlar. Bän onnarın yaşında elimdän kazmayı brakmazdım, ‒ hem doorusu da, ani Mita babu seksän yaşına kadar kolhozda işledi, o ihtiarlar brigadasının brigadiriydi, ‒ diil ani bastonnan gezeyim. Utanardım aul içindä dä elimä almaa.

» Читать далее

Mihail Çakirin duuma günü Kurçuda kutlandı

Kurçuda Gagauz kulturası merkezindä gagauz popazı hem aydınnadıcısı Ay-Boba Mihail Çakirin duuma günü kutlandı. Merkezin başı Olga Kulaksızın yaptıı dersä katıldı Kurçu şkolasının üürenicileri. Gagauziyada Mihail Çakirin duuma günü hem Ana dili yortusu kutlanêr çiçek ayının 27-dä.