Архивы за месяц: Июнь 2018

Alacalı ecel

Önsöz

Bu gün, nicä dä hederlez ayının herbir günü, güneşliydi hem sıcaktı. Ama insannar işlämärdilär harmannarında, neçinki bu gün enseyiş günüydü. Bütün küü toplanardı baş sokakta, neredä durardı bir taş, angısının üstündä vardı üç demirdän asker. Burada çalardılar türkü hem kutlardılar bu büük günnän onnarı, kim döndü evä cenktän saa, sora da saygılardılar o insannarı, angılar öldülär bu çirkin dünnä kavgasında. O askerlär, vereräk kendi saalını hem yaşamasını, ensedilär duşmanı da baaşladılar yaşamak kendi uşaklarına Ana tarafında.

Çalınardı artık beşinci türkü askerlerä, açan taşın yanına yaklaştı irmi yaşında bir çocuk, tutarak elindä birkaç çicek. Hepsicii dooruttular bakışlarını bu çocaa…

» Читать далее

Gagauziyada eni yazıcılar birlii kuruldu

Kirez ayının 19-da Komratta Atatürk adına türk bibliotekasında eni Gagauz yazıcılar birlii tanıdıldı. Eski birlik çok yıl oldu işlämeer, bu üzdän aaraştırmacı hem yazıcı Konstantin Kurdoglu teklif etti enidän kurmaa bir birlik, angısı taa aktiv işleyecek hem yardım edecek yazıcılara tiparlamaa kendi yaratmalarını.

Eni birlää girdi birkaç peetçi hem yazıcı, angılarının arasında var Todur Marinoglu, Elena Mokanu, Alla Büük, Galina Sirkeli hem Alöna Ergoglu. Kurucular teklif ederlär yazıcıları hem peetçileri, kimin var tiparlanmış yaratmaları girmää birlää, angısı yardımcı olacek onnara her uurda.

Konstantin Kurdoglu yazdı, ani makarki onnar kuvetleri dä teklif etmişlär bu toplantıya, ama üüsek zaabitlerdän kimsey gelmemiş. Genä dä azalar umut ederlär, ani işleyeceklär hepsi kuvetlärlän hem cümnä topluluklarlan barabar gagauz literaturasının ilerlemesi için.

Foto: K. Kurdoglu

Klisedä kız horda çalardı

Klisedä kız horda çalardı,
Gurbetliktä yorgun olannar
Hem türküdä gemilär dä vardı,
Hem sevinci dä unudannar.

Kızın sesi kobeyä çıkardı,
Omuzuna konardı şafkçaaz,
Hepsi dä karannıktan bakardı,
Nicä şafkta çalardı kızçaaz.

Cannar sevinç umudunnan dolardı,
Ki limanı buldu gemilär,
Gurbetliktä yorgun olannar da
Aydın ömürä etiştilär.

 

O şafk incäydi, o ses yalpaktı,
Sade bir uşak aalardı dinmäz,
Ayoz yaşlar saklı hem paktı,
Uşak bilärdi ‒ kimsey dönmäz.

A. Blok

Çevirdi V. Kopuşçu

» Читать далее

Nasaat

Uykusuzluk seni tutarsa,

Hiç kahırlanma bu işä.

Hem arkanda ükün çok arsa,

Payet o aar ükü beşä.

 

Sän gecelärlän uyumarkan,

Oku kalın kiyatları.

Hem ükünü dä taşıyarkan,

Ol çalışkan, nicä arı.

» Читать далее