Архивы за месяц: Ноябрь 2018

Komratın büük sokaa Prezident Topal sokaa oldu

Kasım ayının 30-da Komrat muniţipal topluşu kendi kararınnan diiştirdi Komrat kasabasının büük sokaanın adını. Merkez sokaa verildi Gagauziyanın ilk prezidenti Stepan Topalın adı. Taa ileri büük sokak Leninin adınaydı.

Stepan Topal raametli oldu bu yılın ceviz ayının 28-dä. Taa ozaman geldi teklif onun adını vermää Komrat kasabasının büük sokaana. Komratta birkaç toplantı oldu bu teklif üzerinä. Kimisi kayıl oldu bu tekliflän, ama çok kişi onu istämedi kabletmää da karşı çıktı.

Stepan Topal oldu gagauzların ilk prezidenti zor yıllarda, açan gagauz halkı bütün dünneyä üüseltti sesini. Hem açan Gagauziyada vardı nicä büük kan da dökülsün. Ama ölä kişilär, nicä prezident Topal, korkmadılar Gagauziya için hem halk için durmaa bitkiyä kadar dooruluk, halkçılık hem usluluk poziţiyalarında. Gagauzları lääzım tutsunnan aklılarında bu insannarı hem onnardan örnek alsınnar.

«Aydınnık» CT azaları adından

Viktor Kopuşçu

Aklım geler başıma

Sakalım biyazıyêr,
Aklım geler başıma,
Ömürün dä yaklaşêr
Yaşı otuz yaşıma.

On yıla olsa dönmää
Onedinci yaşlara,
Deli kannan sevinnää
Gözlerä hem kaşlara.

On kalendarı yırtmaa,
On yaşı silip gözdän,
On adım geeri atmaa,
Näända yıl başlêêr güzdän.

 

 

» Читать далее

Yamık güz

Sarardı yapraklar, sarardı,
Yol yaza hem sıcaa kapandı.
Kısalêr aydınnık gün-gündän,
Ama hep bayılêrım güzdän.

O renkli resimi yazıldı,
Sansın büük bir usta kazandı.
Güz giindi rubayı tutmalık,
Giimdä boyalar kaarışık.

» Читать далее