Aklım geler başıma

Sakalım biyazıyêr,
Aklım geler başıma,
Ömürün dä yaklaşêr
Yaşı otuz yaşıma.

On yıla olsa dönmää
Onedinci yaşlara,
Deli kannan sevinnää
Gözlerä hem kaşlara.

On kalendarı yırtmaa,
On yaşı silip gözdän,
On adım geeri atmaa,
Näända yıl başlêêr güzdän.

 

 

Orada renklär koyu,
Duygular sa ‒ taa tatlı,
Düşlerin dä bir boyu
İkişär-üçär katlı.

Orada dostluk gerçek,
Yalansızdır adaklar,
İnsana benzeer çiçek,
Çiçää benzeer dudaklar.

Vardır neleri anmaa
Sekizinci yıllarda,
Yok neçin maana bulmaa
Biyaza sakallarda.

Viktor Kopuşçu