Aleksandra Kristova: «Bildirilsin göklerdä gagauz senselesi»

Gagauz Respublikasının kuruluş günü için Kultura hem turizma bakannıı peet yarışmasını geçirdi. Aleksandra Kristovanın peeti üçüncü eri kapladı, aşaada var nicä okuyasınız bu peeti. Onunnan bilä dä avtor paylaşêr güz için bir peet. Kefli okumalar!

 

Gagauz Eri

Bu erdä güneş sıcak

Bozkırlarlan payvantlı.

Kızgın toprakta Bucak,

Nicä kilim koraflı.

 

Erkendän maavi göktä

Cıvırliga türküsü.

Çöşmedä-çayırlarda

Biyaz koyun sürüsü.

 

Öter eski maanilär

Hem kadınca havası.

Bütün düüneyä daalêr

Keskin «Bucak dalgası».

 

Kitka gibi küülerdä

İşidiler çan sesi,

Bildirilsin göklerdä

Gagauz senselesi.

 

Uzakta pembä dannar,

Güllü başça ‒ erimiz !

Yamaçta eşil baalar,

Herersi kırnak, temiz!

 

İleri hep götürer

Bucaan sıcak lüzgeri.

Dolu soframız çaarêr:

Buyurun ‒  Gagauz Eri!

 

Güz – gagauz!

Güzleşti. Ceviz ayınnan

sarardı eski  fidan.

Güneşli hava, da kimsä

dün ölärsä – büün pişman!

 

Kısaldı günnär. Toloka

dinnener yaz sıcaandan.

Erkendän dannar görünmeer

koyu biyaz dumandan.

 

Kamönnar uuldêêr. Giderlär,

kaldırıp kır tozunu,

Çitennär dolêr üzümnän –

başladı baa bozumu.

 

Nacaklar traklêêr. Sıraylan

Yatêr gevrek papşoylar.

Boş kırlarda kaçınêrlar

İmeelikçin aç toylar.

 

Baarışêr kuşlar. Sürüylän

toplanêrlar göklerdä,

Onnarı artık bekleerlär

uzak sıcak erlerdä.

 

Serinneer. Horoz sabaylen

eşer taazä cibreyi.

Aç tilki kaçêr kırlarca,

bekleer kara geceyi.

 

Dannar karardı. Kahırlan,

baktım büük sürülerä.

Turnaya baardım umutlan:

«Seläm başka  erlerä!»

 

Aleksandra KRİSTOVA