Anamın incäzanaatı

Dikmäk diil kolay ustalık…
Seçmişti onu anacıım,
Diimişti eli Allahın
İşä hayırlı anamın.

Dikärdi gercik fistannar
İhlam aydınnıı saadında,
Gözäl olsunnar kadınnar
Evdä hem yortu günündä.

Käämil giimnär, çeşitli,
Terziyka – altın ellär,
Rubalar yaradılardı,
Sansın paalı şiirlär.

Çalışmandı – incäzanaat,
Ki duuardı incä candan,
Çünkü vardı canda kanat
Hem vergi üüsekleştirän,

Resimci gibi bakışın
Ayırardı dooru benizlär,
İlkyazdan, çiçekli başçadan
Dökülmüş kumaca boyalar.

Arkuş gibi çalışardı
İinä şeremet ellerdä,
Sefa üreendä düülärdi
Büülü kemençä şarkında.

Uçsuz-kenarsız kumaçlar
Makaz kayıllıklan keser.
Cöplär, yakalar, kolannar,
Biyaz ipliklär ilgileer.

Kusursuz çizilär hem düz
Ģösterärdi kıvrak süreti,
Açılardı hem ten, hem üz –
Sonucu yaratmak zeetin.

Ayoz mu koruyucu
Serpmiş okunmuş sudan,
Yollardı Yaradıcı
Beceriklik yukardan.

Satin, kadifä, ipeklär,
Ütü, kaskıyı doorudan,
Yapaydım ünlü sergilär
O çok türlü fistannardan.

Gider yaşamak durgunmaz,
Çıkêrlar eni sarp işlär,
Ama aklımdan silinmäz
Anam hem gercik fistannar.

 

Valentina BUJİLOVA

Добавить комментарий