Архивы автора: admin

Русско-гагаузский разговорник

Adı: «Русско-гагаузский разговорник = Rus-gagauz sözleşmäk kiyadı»

Avtor: Viktor Kopuşçu

Çeşit: kiyat

Zamanı: 2014 yılın ceviz ayı

Statusu: bitti

Ortaklar: Gagauziya M. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi, Bränsk devlet çiftçilik akademiyası, «Kardaşlar» gagauz-rus dostluk topluluu.

» Читать далее

«Dua kiyadı uşaklara deyni» ikinci kerä tiparlandı

2015 yılın canavar ayında “Aydınnık” kultura-aydınnatmak cümnä topluluu “Dua kiyadı uşaklara deyni” kiyatçıın ikinci basımını tiparladı. 2000 taynalık tirajlan çıkan kiyatçık Komratta hem Kurçuda (Ukraina) tanıdıldı. Gagauziyanın hem Ukraina gagauzlarının birinci klas üürenicileri “Aydınnık”tan birär kiyat baaşış kablettilär. 2012 yılda çıkan kiyat pek lääzımnı oldu, onun için kararlandı tiparlamaa ikinci basımını. İleri dooru, lääzım olarsa, ek tiraj yapılacek, haberledi “Aydınnık” CT. » Читать далее

1 23 24 25 26