Архивы автора: admin

Гастрономическая лексика в гагаузском языке: названия традиционных блюд

Adı: Гастрономическая лексика в гагаузском языке: названия традиционных блюд [The Vocabulary of Gagauz Cuisine: Names of Traditional Dishes]

Avtor: Viktor Kopuşçu

Bilim redaktoru: prof. D. M. Nasilov

Er: Komrat

Yıl: 2016

Sayfa: 144

Dil: Rusça

Contents

For order: kopusciuv@mail.ru

Hakikatçıların sesi. — Komrat, 2017

Halk bibliotekası:

2. Hakikatçıların sesi: yaratma toplumu / «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu; hazırlayan: Viktor Kopuşçu. – Komrat: S. n., 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 188 p. – (Halk bibliotekası, ISBN 978-9975-53-681-3; 3).

200 ex.

ISBN 978-9975-53-874-9.

821.512.165(478)-82

H 16

Kolada troparı gagauzça

Kolada troparı, 4-cü ses

Ey, Hristos, bizim Allahımız, Senin Duuman / bütün dünneyä bilgi şafkını şılattı, / zerä ondan aşırı yıldızçılar / yıldızdan üürendilär / Sana, hakikat Güneşinä, baş iiltmää/ hem Seni, yukardan Duumuşu, tanımaa. // Ey, Saabi, şükür Sana.

Kolada kondaa, 3-cü ses

Bu gün Kız üüsek oluşluyu duudurêr, / toprak da Daymalıya laamı baaşış getirer; / angellär çobannarlan barabar metinneerlär, / yıldızçılar da yıldızın ardına giderlär, / zerä bizim için duudu küçük Evlat, // Daymalı Allah.

Yol göstermäk

“Küçük Palermo kasabası” adında restoranın kapusu açıldı. Bir aarif erif girdi. İtalyan-amerikan adamdı, uzun boylu, boksçu ya da pelivan kadar kuvetli. Giiyimniydi bir geniș çizgili koyu maavi kustümnan, bir kara renkli gölmeklän hem bir gök maavisi rengindä ipektän galstuklan. Kustümunda vardı bir kırmızı karanfil. Vardı onun güneș gözlüü dä. Kapuyu açık tuttu. Döndü ardına.

‒ Buyur, ‒ dedi. ‒ Gir. Getirdik seni burayı, tanıșasın bir adamnan deyni.

Bir onbeș yașında olan çocuk girdi restorana. Onun ardında geldi taa bir aarif erif. O ilki gibi giiyimniydi. Koyup pencereyä “kapalı” nışanını, kapadı da kilitledi kapuyu.

Çocuk titirärdi. Ürktü.

» Читать далее

1 2 3 4 5 26