Архивы автора: admin

«Gevrek peetlär»

Paalı okuyucular!

Paylaşêrım sizinnän peet kiyadımı, angısı şindilik istämeerim tiparlamaa. Bunun var birkaç sebebi. İstämeerim harcamaa paramı, angısı ölä dä yok, çünkü yazdıklarımı saymêêrım genial hem şedevra yaratmalar. Öbür taraftan da istämeerim gömülü kalsınnar kompyuterin hard diskindä. Aalemdän dä para istemää, kiyadı tiparlmaa deyni istämeerim. Nezamansa, zeedä param olduynan, ya da biri istärsä parasını harcamaa bu işä, bekim, kiyadın tiparlanmış versiyası da yayınnanacek. Okuyannar şindilik bölä okusun.

Bekim, sölenmesi zeedä olacek, ama bilmeyennär var nicä olsun. İzinsiz material almaa da başka erdä kullanmaa etika kurallarına karşıdır. Kiyadı var nicä açmaa bu linktän ya aşaadakı pençeredä.

Avtor

gevrek_peetlär

«Kadem kaynaa» — 1970-ci yıllarda gagauzların yaşamasını gösterän roman

Komratta P. Draganov adına regional bibliotekada tanıdıldı gagauz yazıcısı hem peetçisi Mariya Mercankanın eni kiyadı. «Kadem kaynaa» adlı roman annadêr, nicä yaşardı gagauzlar 1970-ci yılların ikinci yarısında Beşalma küüyündä.

Avtor sayêr, ani o vakıtlar en usluydu hem bereketliydi. Romanda gösteriler, nasıl gagauzlar yaşadardılar gagauzluunu sovet rejimindä.

» Читать далее

Üz bin evroluk dil

Sıradan bir yaz sabaasıydı. İş başına geçtiynän, ilkin, dedim, internet poçtamı kontrol edeyim, çünkü iki gün erimdä diildim, bekim, biri yazmıştı. Bir-iki gündä çok bakılmadık mesaj toplanmıştı ama, spam mesajların arasında meraklı işlär dä vardı. Birär-birär başladım açmaa… Pıı, neredän-nereyi bu teklif yaamuru, şindiyädän bölä hiç olmadı. Biri teklif eder özel gagauzça kurs vereyim; öbürü sorêr, var mı gagauzça üüredän ders kiyadı; taa öbürü yalvarêr bölä bir ders kiyadı yazayım, da onnar tiparlayacek. Bu üçüncüsünün soyadı meraklandırdı beni, sansın, bilinir bir laab. Osa deputatmış! Bölä duruma ilk kerä yaşamamda düştüm, deputat isteer gagauz dilindä kiyat! Acaba biri şaka mı yapêr? Büünkü tehnologiyalarlan ne istärsän var nicä çevirmää.

» Читать далее

Monah

Cansız bayırlarda yaşardı

İhtiar hem saalıksız monah.

Gecä-gündüz dua edärdi,

Zeetlämesin onu günah.

 

Çoktan buluşmayıp birinnän,

Kaç yıl, artık hiç diil belli,

Sade bir alaca kediylän

Paylaştırardı eceli.

» Читать далее

Kongazçık uyanêr

Küçük ayında birdän boşandı kaarlar,

İlkyaz kokusu geler, açıldı dannar.

Başladı sular akmaa, uyanêr küücääz.

Gecelärlän dolu ay – kadifä gülcääz!

 

Kış taa brakmadı bizi, erken dondurêr,

Kongazçıın sokakları buzdan yalabıyêr.

Sendeller ihtiar buzda, gülümseyeräk,

Seviner, ani güneş sıcak hem yalpak.

 

» Читать далее

Canavar yalpak olêr

Büük demir kapudakı küçük kapak kaydı bir tarafa. Açılan boşlukta peydalandı imäklän dolu demir bir çanak.

— Avșam ekmää hazır, ‒ dedi bekçi kapunun öbür tarafından. — Bereketli olsun!

Güldü.

— Baaa, — dedi kapancı, — bu iș nedir acaba?

— Ha, nicä herzaman, — cuvap etti bekçi, — var yaanı, bekim, sıır yaanısı, bekim, domuz yaanısı, bekim, kuzu yaanısı, kim bilir? Bekim, bir fasıl karıșım. Hiç bilmeeriz… Var zarzavat, var çok pișmiș kartofi… Bitkidä var küçük bir kutu portakal suyu. Bereketli olsun, Canavar.

» Читать далее

1 2 3 4 5 6 29