«Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu üç yaşında!

 «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu orak ayının 29-da üç yaşında oldu. Bu üç yılda «Aydınnık» savaştı koymaa bütün kuvedini, ani baari biraz doorutmaa ana dilimizin durumunu, çalıştı üüseltmää sesini önemni soruşlarda.

Bu soruşların arasında gagauzlar saabi çıksınnar kendi dilinä, dininä, istoriyasına, adetlerinä. Bizim çalışmalarımızın büük bir parçası adandı Ay-Boba Mihail Çakirin izmetlerinä hem başka Çakirlerin yaşamalarının aaraştırılmasına. Bunun için 2014-cü yıldan beeri biz tiparlêêrız hem parasız daadêrız taa 1907-ci yılda çıkmaa başlayan, ama sora Ay-Bobanın ölümünnän kesilän «Hakikatın sesi» gazetasını.

Bu yıllarda yapılan işlerin arasında var uşaklar için dä çalışmalar. İki kerä tiparlandı uşaklar için dua kiyadı gagauz dilindä (toplama 3000 tayna kiyat parasız daadıldı). Sırada durêr uşaklar için resimni bir kiyat dizisi (Gagauz çocuu Oglan), angısını uşaklar yakışacek hem okusun, hem resimnerin konturlarını boyasın. 2016-ci yılda olêr 100 yıl, nicä geçindi prot. Dimitri Çakir, angısı braktı bizä «Çakir soyunun hem aylesinin biografiya denemesini». Onun hatırına da bir kiyat tiparlamaa plannêêrız. Bizim proektlerimiz için bakınız: http://aydinnik.org/category/proektl-r/

Kutlayarak «Aydınnık» CT azalarını hem hepsini, kim katılêr bizim çalışmalarımıza hem yardım eder, dua ederim Allahtan saalık, uygunnuk, kuvet, annaşmak hem girginnik korumaa bizim ideallarımızı. «Aydınnık karannıkta şafk eder»! Ötää dooru da şafk etsin!

«Aydınnık» CT başı

Viktor KOPUŞÇU

Добавить комментарий