Ayozun eli konsa bana

Ayozun eli konsa bana,
En paalı laflarlan danışıp:
«Neleri isteersin diiştirmää
Bu topraamızda, pek karışık?»

İlkin düzeceydim büük bir ev —
Kim dilenici, evsizlerä,
Fukaaraları, küsmüşleri,
Çaaraceydım o kuytu erä.

Ocakta sıcak yısınsınnar,
Sarmaşarkan biri-birinä,
Da, sevgi dolup, raatlansınnar,
Allahın girip aylesinä.

 

Paylaştıraceydım zenginnii
Herkezä — işlerinä görä,
Şannayarkan can gözelliini,
Yol verip arif fikirlerä.

Cenkleri, fenalıklıı kuup,
Usluluk kururdum Toprakta,
Çirkin kinneri uyutturup,
Duşmannıı brakıp pek uzakta.

Şılasın dünnä çiçeciklärlän,
Kurtulup kara günnerindän,
Sabaaya karşı salt gülüşlärlän
Uyansın insan kısmetliktän.

Kendimä dä brakacam yolu —
Allaha derin inanımı,
Onun Sözündän taazä soluu…
Dolduran sevgiylän canımı…
Valentina Bujilova