Başkan İrina Vlah Stambulda gagauzlarlan buluştu

Başkan Stambul 9Kıran ayının 16-da Stambulda yaşayan gagauzlar Gagauziya başkanı İrina Vlahlan buluştular. Moldova hem Türkiyä arasında sekizinci hükümetlärarası toplantı için gelän başkan ilersi günü Ankarada gagauzlarlan görüştü. Toplantıda pay aldı Stambulun Bayrampaşa dolayının kaymakamı Osman Aslan Canbaba.

Stambulda gagauzları konakladı Bosna Sancak kultura hem yardımnaşma dernää, angısı hem  gözäl toplantı salonnarını verdi, hem imäk dä ikram etti. Dernek başı Muhammet Sancaktar hem dernek azaları gagauzları çok islää karşıladılar hem büük ilgi gösterdilär. Toplantıya katıldı yaklaşık üz kişi, kim üürener Stambulda ya da işleer orada. Kimisi, evlenip, heptenä yaşamaa kalmış bu megapolistä. Ama hepsini birleştirer sevgi ana topraana, ana evinä, kulturasına. Pek çok kişi gelämedi, çünkü işleerlär, kimi studentlerin dä ekzamenneri var, ama gelennär çok sevindilär bu kolaylaa – toplanmaa da lafetmää, hasret gidermää.

Toplantıyı başladı Bosna Sancak kultura hem yardımnaşma derneenin başı, angısı annattı dernek için, nedän sora söz verdi başkan İrina Vlaha. Gagauz Eri başkanı annattı Gagauziyada durum için, nelär yapılêr hem ne yapılacek, haber verdi Ankarada hem Stambulda yapılan görüşmelär için. Başkan lafetti hem gagauzça, hem rusça, belliydi, ani bitki vakıtlar o taa ilerletmiş gagauzçasını da savaşêr taa çok lafetmää gagauz dilindä.

“Çok sevinerim, ani büün sizinnän buluşêrım, paalı kardaşlar, paalı vatandaşlar. Siz bilersiniz, ani, açan sizi hepsinizi gördüm, çekettim düşünmää, çok bizim insan yaşamêêr evdä. Gittiniz evdän, çalşêrsınız diil Gagauziyada <…> Düşüneriz, ani biz Gagauziyada çok işlär yapacez ölä, ani siz evä geläsiniz”, – dedi başkan.

İrina Vlahtan sora lafetti onun yardımcısı Vadim Çeban, Dış ilişkileri bakannıı başı Vitali Vlah, seçilän deputat Grigori Uzun hem V Halk Topluşu deputatı Roman Tütin. Toplantının ikinci payında herkez yaklaştı başkana da tanıştı, soruşlarını sordu.

Türkiyedä üürenän Viktor Kopuşçu teklif etti kurmaa gagauz studentleri birliklerini o kasabalarda, neredä çok gagauz üürenici var hem Rusiyada, hem Türkiyedä, hem başka devletlerdä. Ona görä baalantıların kaavileştirilmesi için bu birliklär var nicä bir federaţiya yapsınnar.

Photo by Ramyar Majidi

Başkan Stambul 1

Başkan Stambul 2

Başkan Stambul 3

Başkan Stambul 4

Başkan Stambul 5

Başkan Stambul 6

 

Başkan Stambul 8

Başkan Stambul 9

Başkan Stambul 10

Добавить комментарий