Baalarlı tarafım

Baalarlı tarafım, düz ara,

Dannarın ba aydın, ba kara.

Yazların taa sıkça pek kızgın,

Kışların da olêr pek dargın!

 

Neredän sän alêrsın kuvet,

Da kesilmeer sendä bereket?

Sofranda gösterersin bolluk,

Yortunda da senin çok hoşluk.

 

Çorlannı tarafım, kuraklı,

Küülerin senin pek donaklı.

Salt insan küülerdä aazalêr,

Hem dilin dä senin basılêr.

 

Sanki neçin olduk yalancı?

Dilimiz da olêr yabancı.

Uşaklar kırladı evlerdän,

Sanki kim kalacek erlerdä?

 

Çiçekli tarafım, zümbüllü.

Cevizli, salkımnı, bülbüllü.

Baalarlı tarafım, düz ara.

Dannarın ba aydın, ba kara.

 

Aleksandra Kristova