Beşalmaya varalım

Dan erleri alaca,

İndim, gittim garaja.

Kolçi imemiş ekmek,

Şişirer bir tekerlek.

 

Dürmä, Angel, kaşını,

Ver, Andreyin, skatını.

Beşalmaya varalım

Hem vakıtlan gezelim.

Bas islää, Kolçi, gaza,

Etişelim Kongaza.

Cannanalım orada,

Kayış baksın çoraba.

 

Yol buyu, aul-aul,

Tumbalar oldu daul.

Genä seninnän, dostum,

Büük zorumda buluştum!

 

Saveli EKONOMOV

Добавить комментарий