Bitkiyä etiştik

554532İstenmäz bitkiyä etiştik, 
Küsülü ikimiz dä kaldık 
Hem pek az vakıt geçirdik, 
Ama uzak bir yol da yaptık. 

Nekadar kuvet harcandı, 
Nekadar da laf sölendi, 
Nekadar yaş akıdıldı, 
Geeri sä heptän işttim: “Bitti”. 

Neyä bana bu ceza? 
Kimä ondan fayda? 
Dua ederim Allaha, 
Çevirsin seni bana.

Leonid TOLMAÇ

Добавить комментарий