Bucak kızı

Kıvrak boylu, kara kaşlı,
Käämil suratça hem gözäl.
Kula tenni, incä üzlü,
Bucak kızı, sana helal!

O yanaklar – olmuş alma!
Yapêr para derin bakış.
Örüyüşü – şaşa kalmaa,
Sevärsä – o bir büük başış.

Läzımsa pala dokumaa –
Düzen oynêêr ellerindä.
Başlêêr kadınca oynamaa –
Kalêr halkın gözlerindä.

 

Taabet – oguzlardan kalma,
Bozkır kızı – kırı sever.
O çok işlär biler yapmaa,
Nedän dä tutunsa – olêr!

Yortu gündä – türkü çalêr,
İşlenirdä – salt çalışêr.
Avşamnarda horu oynêêr,
Oturmakta yapaa dider.

Çimen gibi eşil gözlü,
O lafları, kär nicä bal.
Gülär üzlü, yalpak sözlü.
Bucak kızı, sana helal!

Aleksandra Kristova

Resim Dimitri Savastinin