Архивы рубрики: Aprobaţiya

«Gevrek peetlär»

Paalı okuyucular!

Paylaşêrım sizinnän peet kiyadımı, angısı şindilik istämeerim tiparlamaa. Bunun var birkaç sebebi. İstämeerim harcamaa paramı, angısı ölä dä yok, çünkü yazdıklarımı saymêêrım genial hem şedevra yaratmalar. Öbür taraftan da istämeerim gömülü kalsınnar kompyuterin hard diskindä. Aalemdän dä para istemää, kiyadı tiparlmaa deyni istämeerim. Nezamansa, zeedä param olduynan, ya da biri istärsä parasını harcamaa bu işä, bekim, kiyadın tiparlanmış versiyası da yayınnanacek. Okuyannar şindilik bölä okusun.

Bekim, sölenmesi zeedä olacek, ama bilmeyennär var nicä olsun. İzinsiz material almaa da başka erdä kullanmaa etika kurallarına karşıdır. Kiyadı var nicä açmaa bu linktän ya aşaadakı pençeredä.

Avtor

gevrek_peetlär

Saatlar

 2016 yılda «Aydınnık» CT başladı hazırlamaa gagauz dilindä «Saatlar» tekstlerini. Kullanıldı Ay-Boba Mihail Çakirin çevirisi, angısı tamannandı etmeyän parçalarlan.

Eer olarsa eni Psaltir çevirisi gagauz dilinä, angısı olacek Ay-Bobanın çevirisindän taa uygun hem yakışıklı klisä kullanımı için, «Saatlar» tekstinin tiparlanmasında eni çeviri kullanılacek.

Yalvarêrız, ulaştırasınız bu tekstleri Gagauziyada izmet edän popazlara, diakonnara, daskallara hem klisä okuyucularına. Bekleeriz, ani gagauzça dua etmää isteyennär okuyaceklar teksti da kendi fikirlerini bizä bildireceklär; e-mail: kopusciuv@mail.ru (Times New Roman, 12, sıra arası interval 1,5).

«Saatlar» tekstleri aprobaţiya için internet sayfamızda yayınnandı Kaul hem Komrat episkopu Anatolinin izininnän.

«SAATLAR» latin grafikasında.

«Саатлар» кирил графикасында.

Tekstlerin hakları «Aydınnık» CT baalı. Satış için kopiya yapılamaz.