Архивы рубрики: Foto

Gagauz kultura merkezi «Aydınnıktan» kiyat kabletti

Orak ayının 13-dä «Aydınnık» CT adından Kurçudaki Ukraina gagauzlarının Kultura merkezi kabletti «Hakikatın sesi» kiyatlarını hem «Masal kutusunu», angısını çıkardı TİKA.

«Hakikatın sesi» toplumuna girdi gagauz yazıcıların hem peetçilerin eni yaratlamaları, angıları taa ileri tiparlandıydı «Hakikatın sesi» gazetasında. Kiyatlar daadılacek gagauz küülerinin bibliotekalarına.

» Читать далее

«Hakikatçıların sesi» yaratma toplumu tanıdıldı

Canavar ayının 17-dä Komratta Atatürk bibliotekasında «Hakikatçıların sesi» yaratma toplumu tanıdıldı. Topluma girdi 13 kişinin yaratmaları, angıları tiparlandı «Hakikatın sesi» gazetasının 1-34 nomerlerindä. Toplumu açêr hazırlayan Viktor Kopuşçunun önsözü, ondan sora geler ayoz Altınaazlı İoanın Paskellä sözü, angısı okunêr her Paskellä liturgiyasında. Çeviri yapıldı 2008-ci yılda, anılmış türkolog Lüdmila Pokrovskaya çeviriyi pek beendiydi.

» Читать далее

“Yaz motivleri” – Komratta resim sergisi

Harman ayının birindä Atatürk adına Komrat bibliotekasında açıldı Praskovya Bejenarın hem Vera Jekovanın resim sergisi.

Praskovya Bejenar artık üçüncü kerä kendi resimnerini sergileer Atatürk bibliotekasında, o pay alêr Gagauziya resimcilär birliinin sergilerindä dä. Bu sergidä resimci sergiledi natürmortları hem peyzajları, angılarında kullanıldı yaalı boya, akvarel hem başka tehnika.

» Читать далее

Gagauz literaturasında eni roman: «Bozbey tamızlıı»

P. Draganov adına Komrat bölgä bibliotekasında Mariya Kösenin «Bozbey tamızlıı» kiyadı tanıdıldı. Prezentaţiyaya katıldı Moldova parlamenti deputatı F. Gagauz, Kultura hem turizma bakannı başı M. Semönova, Valkaneş primarı V. Petrioglu, yazıcılar hem literatura meraklıları.

Avtor söledi, ani altı yıl işlemiş bu romanın üzerinä, angısı annadêr 1940-cı yılların bitkisi hem 1950-cilerin çeketmesi için. » Читать далее

Genç yazıcılar Avdarmada buluştular

Küçük ayın birindä Avdarmada Genç gagauz yazıcılar birlii CT azaları toplandı. Bu birlik işleer üç yıldan zeedä, da bu vakıtta kimi azaları evlendi dä, ana-boba da oldu. Evli azaların eşleri dä toplantıda pay aldı, ani yaradıcı eşinin yanında olmaa hem dä öbür azalarlan tanışmaa, gagauzça peet seslemää. Ne yazık, ani azalarımızdan pek çoyu katılamadı bu tatlı laflı buluşmaya, angısı geçti Avdarmanın gözäl restoranında.

Toplantının başında Genç yazıcılar birlii başı Alla Büük teklif etti bu yıl geçirilsin bir yaratma yarışması üürenicilerin arasında gagauz dilindä, ani uşaklara unutturmayalım dilimizi hem çekelim onnarı yaradıcılaa. Hepsi kayıl oldu bu fikirlän, kararlandı taa sora hazırlamaa kuralları, belli etmää temayı hem bildirmää şkolalara hem cümneyä yarışmanın başlamasını. » Читать далее

Kongazçık gimnaziyasında «Oglan masal okuyêr-1»

kngck6«Aydınnık» kultura-cümnä topluluu 2016-2017 üüretim yılının çeketmesindä Gagauziyada hem Ukrainada gagauz dilini ana dili olarak üürenän üürenicilerä «Oglan masal okuyêr-1» adında kiyadı baaşladı. Masalların yanında kompyuter grafikasında yapılmış resimnär yardım edeceklär bir yandan — taa ii annamaa teksti, öbür yandan sa okumayı taa meraklı yapacek. Resimnerin konturlarını da üürenicilär var nicä kendileri boyasınnar. Kiyatçık etişti Kongazçık gimnaziyasına da, neredän geldi bölä yazı:

«Saygılı Viktor. Sana danışêr Kongazçıın 3-cü klastan üürenicileri: ‘Selemneeriz sizi! Çok saa olasınız, ani tiparladınız bizä deyni kiyadı ‘Oglan masal okuyêr’. Bizim uroklar oldu taa meraklı, zerä biz hem okuyardık o fasıl masalları hem resimnärdik personajları. Hiç istäämeriz ayırılmaa bu kiyattan, ama lääzım verelim onnarı 2 klasa. Sizin Eni yılınız kutluca olsun, ii başarlar sizä. Taa çok kiyat tiparlayazınız. Saygılarlan 3-cü klas hem üüredici Aleksandra Afanasyevna».

» Читать далее

Kazayak küüyünä baaşışlar etişti

«Aydınnık» kultura-aydınnık cümnä topluluuna devam eder gelmää patretlär, nicä gagauz uşaklarına baaşlanêr «Oglan masal okuyêr-1» kiyadı, angısına girdi beş gagauz masalı, onnara görä kompyuter grafikasında resimnär hem boyamak için resim konturları. Bu sefer dä biz kablettik fotoları Kazayar gimnaziyasından. İkinci klas üürenicilerinä üüredicileri verer kiyatları.

Yakın zamanda tiparlanacek GAGAUZ ÇOCUU OGLAN dizisinin ikinci kiyadı «Oglan masal okuyêr-2», angısı genä parasız baaşlanacek gagauz uşaklarına Gagauziyada hem başka devletlerdä, neredä üüreniler gagauz dili. » Читать далее

S. Baranovskiy adına Kıpçak liţeyindän şükürlük

IMG 2086К новому учебному 2016-2017 году второклассники Гагаузии и гагаузских сел Одесской области получили в подарок на гагаузском языке сказки с раскрасками. Лицей им. С. Барановского с. Копчак поделился фотографиями вручения ученикам книжек «Oglan masal okuyêr-1» и следующим текстом:

«Учащиеся 2 классов лицея им. С.И. Барановского получили в подарок от культурно-просветительского общественного объединения «Aydınnık» книги для чтения на гагаузском языке. Подарок позволит детям не только получить удовольствие при чтении красочных книг, но позволить скрасить и обогатить свой досуг за счет страниц-раскрасок.

Такое издание для детей подготовил сотрудник Научно-исследовательского центра Гагаузии Виктор Копущу. Учащиеся лицея выражают ему огромную благодарность».

» Читать далее

1 2