Архивы рубрики: Haberlär

Petri Çebotardan iki cümbüş

DOKUZ ÇOBAN HEM BİR KAŞIK

Dokuz çoban gitmişlär kıra koyun otlatmaa, herkezi kendi sürüsünnän. Gelmiş vakıt üülennii yapmaa. Toplanmışlar çobannar bir gür aacın koyu gölgesindä, onnarın dolayanında, sıcaktan aar soluyarak, haylaz-haylaz yatışmışlar arkalı köpeklär. Çobannar çıkarmışlar torbalarından mancaları, ani koymuşlar karıları, da başlamışlar tüülanmaa – kimseyin torbasında bulunmamış kaşık, sade birisinin karısı unutmamış koymaa kaşıı. Näpsınar – girişerlär imää bir kaşıklan. Kaşık hızlı geçer eldän-elä. Açan ansızdan hesapalêrlar, ani bir canavar sin-sin yaklaşêr koyunnara, hepsinin aazı doluymuş, da kimsey ıştıramamış köpeklerä. Canavar etiştirmiş kavramaa bir zavalı koyuncuu da sürümüş onu yakınnarda bulunan bir daalıcaa.
» Читать далее

Ana dili yortusu için

2013 yıldan beeri Gagauziyada kutlanêr Ana dili günü. Bu yortuyu Halk Topluşu kararladı kutlamaa çiçek ayının 27-dä, açan kutlanêr Ay-Boba Mihail Çakirin duma günü. Taa ileri Gagauz yazısı günü bakılardı orak ayının 30-da, açan Moldova SSR kuvetleri kablettilär karar gagauz dilinin kiril temelli alfabeti için.

Kimisi benmeer, ani Ay-Bobanın duma gününü hem Ana dili yortularını topladılar, kimisi sä deer, ani taa ii bu yortuyu kutlamaa ilkyazın, açan uşaklar taa üürenerlär. İki tarafın da kendi dooruluu var. Ama bän isteerim bakalım, neçin çiçek ayının 27 ayırıldı. » Читать далее

Sevinerim Senin Sözünä II

egipetli kardașlık 05082016 06Monah Kosmas geçtii sefer çekettirdii Psaltir temasını ilerleder. Yazının devamında o bakêr, nasıl kullanıldı evangeliyada hem apostolların yazılarında Psaltirdän alıntılar.

Bir bakıș taa ileri

Nicä gördük, kimär vakıt biz lääzım bakalım geeri istoriyaya da annayalım psalomnarı, zerä o psalomnar lafeder istoriyada olan ișlär için. Șindi bakalım bir saklı ișä, ani biz, nicä hristiannar, lääzım annayalım psalomnarı bilgiçlik gibi dä. Nicä Kendi Hristos bizä söleer, psalomnar annadêrlar Onun için. O annattı bu faktı bir kerä dirilmektän sora, açan lafedärdi iki üürenicisinnän: » Читать далее

Hristos dirildi! Paskellemiz kutlu olsun!

Yıldan yıla biz büük sevinmäklän karşılêêrız bu aydın hem sevinçli yortuyu – Hristosun Dirilmesini – umutlan dolu sözlärlän:Hristos dirildi!

Halizdän dä bu sözlerdä var çok umut: ani daymalı yaşamaa kauşacez; enidän kalkıp, tendä gezecez hem soluyacez; ani yaşamamız kalmêêr sınırlı er üzündeki istoriyamızlan. İnsanın yaşaması sade mezara kadarsa, nekadar mutsuz insan oolu! Taman yaşamanın dadını annamaa başlamışkan, karannık çöker… Yok, bän diilim kayıl bölä durumnan! Ozaman çıkêr, ani taştan yapıların ömürü taa uzun, cansız bir ev ya da bir annık var nicä binnän yıl yaşasın, ama dünnedä en üstün, en büük, en akıllı yaratma olan insanın ömürü sade altmış, bekim, etmiş yıl mı? » Читать далее

Sevinerim Senin Sözünä I

Biz, doorusaltanatlı hristiannar, severiz Bibliyayı. Ama bütün Bibliyadan, Evangeliyadan hem Apostoldan kaarä, var Eski Baalantıdan bir kiyat, angısı bizä çok önemnidir – Psaltir. Biz her gün kullanêrız psalomnarı slujbalarımızda. Belliki, severiz onnarı.

Ama bakalım. Kendi-kendimizä soralım bir soruș: annêêrız mı psalomnarı? Utanmayın, açan sorêrım bu sorușu. Aslısında bilerim, ki, olmalı, cuvabınız olacek: of, psalomnarı zordur annamaa. Var mı nasıl bän paylașayım birkaç iș, ani üürendim, yardım edeyim deyni? » Читать далее

1 2 3 14