Архивы рубрики: Haberlär

Gagauz Respublikasının kuruluş günü kutlu olsun!

Saygılı vatandaşlar!

İrmi edi yıl geeri Komratta bütün dünneyä bildirildi, ani gagauzlar var bu er üzündä, da onnarın lääzım olsun kendi devleti. Devlet kazanmaa deyni bu yol çok uzun oldu — üzlärlän yıl bizim dedelerimiz yaşadı başkasının kuvedi altında. Sanêrım, ani bizim halkımız devletliini kazandı Allahın izininnän hem etiştii intelektual uurun kolaylıınnan. İrmi birinci asirdä dä başarılı olacek sade o topluluk, angısının var intelektual kaynakları hem potenţialı.

«Aydınnık» cümnä topluluu azalarının adından kutlêêrım hepsimizi istoriyada büük iz brakan bu günnän hem Saabinin Simasının Diişilmesi yortusunnan!

«Aydınnık» CT başı Sergey KOPUŞÇU

Gagauziya için peet yarışmasının çıkışları belli oldu

Harman ayının 19-da kutlanêr Gagauz Respublikasının kurulması. Bu gün için Gagauziya Kultura hem turizma bakannıı geçirdi Gagauziya için peet yarışması. Avtorlar vardı nicä yollasınnar yaratmalarını gagauzça hem rusça. 18 avtor yarışmaya yolladı 26 yaratma.

Harman ayının 15-dä jüri belli etti, kim kazandı ilk üç eri. Birinci oldu Viktor Kopuşçu, ikinci Georgi Topal, üçüncü Aleksandra Kristova. Hepsi peetlär gagauz dilindä, bildirer Kultura hem turizma bakannıı.

Harman ayının 19-da Komrat kultura evindä ilk üç eri kazanan kişilerä diplom hem baaşış verilecek.

Viktor Kopuşçu hem Aleksandra Kristova «Hakikatın sesi» gazetasının zaametçiler. Kutlêêrız onnarı hem Georgi Topalı da bekleeriz onnardan ileriyä dooru da başarılar.

Kumi ba, tek alsana!

Gelmiş bir gün saadıcına kumisi.
Saadıç da nicä düşer hazırlanmış, konuklêêr kumisini ‒ sofra dolu: kıırma, süüş tauk, kaymaklan sarma. Ama kresniţa da helal sarmaları yapmış, yumuruk kadar. Ama ölä dä tatlı sarmalar olmuş, ani kumi girişiptä iyer pak sarma. Bir keredä furkuliţaylan saplêêr iki sarma birdän.
Saadıç bakmış-bakmış da danayanamamış, demiş:
‒ Kumi ba, tek alsana!
‒ Prostet, saadıç, ama üç sarma birdän aazıma sıymêêr, ‒ demiş.

Gagauzça-rusça tematika sözlüü tiparlandı

Harman ayının ikisindä Komratta Bilim-aaraştırma merkezindä geçti «Gagauzça-rusça üürenmäk tematika sözlüünün» tanıtımı. Prezentaţiyaya katıldı üüredicilär, bilim adamnarı, bibliotekacılar, jurnalistlär hem gagauz dilini sevennär.

Prezidiumda oturdu sözlüün sade bir avtoru — İvanna Bankova. İkinci avtor Sofiya Koca görämedi bu sözlüü, o vakıtsız geçindi hederlez ayının 26-da. Bu günü onun için sölendi çok gözäl laf, anıldı onun çalışmaları hem yaratmaları.

Filologiya doktoru İvanna Bankova açıkladı, ani çoktan toplardı material bölä sözlük için, ani olsun bölüm-bölüm laflar hem terminnär. Sözlüktä var nicä bulmaa siirek kullanılan büüyümnerin hem kurt-kuşların adlarını. İvanna Dmitrievna prezentaţiyaya da getirdi kimi otları hem büüyümneri, ani katılımcılar görsünnär onnarı da tutsunnar aklılarında onnarın adlarını.

Konuşmacılar kutladılar bölä lääzımnı sözlüün tiparlanmasını hem urguladılar, ani o pek vakıdınca çıktı, çünkü şkolalara lääzım bölä sözlüklär hem yardımcı materiallar.

Butakım kiyatların tiparlanmasını kutlarkan, canında peydalanêr umut, ani bu kiyatları  uşaklar beenecek da okuyacek. Ani onnar olmayaceklar kendi ana dilinä yabancı, ama saabi çıkaceklar kendi dilinä, özlüünä.

Viktor KOPUŞÇU

Foto: GagauzMedia

“Yaz motivleri” – Komratta resim sergisi

Harman ayının birindä Atatürk adına Komrat bibliotekasında açıldı Praskovya Bejenarın hem Vera Jekovanın resim sergisi.

Praskovya Bejenar artık üçüncü kerä kendi resimnerini sergileer Atatürk bibliotekasında, o pay alêr Gagauziya resimcilär birliinin sergilerindä dä. Bu sergidä resimci sergiledi natürmortları hem peyzajları, angılarında kullanıldı yaalı boya, akvarel hem başka tehnika.

» Читать далее

Sana, anam

Benim anam, paalı anam!

İsteerim saa ol sana demää,

Ki kaldırdın beni ayaa

Hem bir zanaat verdin bana.

Senin gelmän bizä şennik,

Hem uşaklar diil gucenik.

Sana saa ol bin kerä deerim

Hem çok yıllar sana adêêrım.

Marina AVRAMOGLU

Yolculuk

Bu yolculuk hayat yollarında,

Çok yorgunnuk, zaamet zeetlenmesi,

Kulluk edärkän boş neetler’mizä,

Bölä vakıt, bölä katlı asir.

 

Ruh uyuyardı raatça hem haylaz,

Sessizliktä hem faydasızlıkta,

Açan geldi  Aydınnadan Ayoz

Da çöktürdü seni dizlerinä.

» Читать далее

1 2 3 18