Архивы рубрики: Haberlär

Kongazçıkta Ana dili yortusu kutlandı

   1212Çiçek ayının  25 –dä Kongazçık gimnaziyasında geçti gagauz dili yortusu – ‘Yaşa, ana dilim!’. Bu yortuya katıldı bütün okulun üürenicileri.

   Sabaalendän okulun  önündä  gelenneri karşı edärdilär üürenicilär halk rubalarınnan giimni. Onnar teklif edärdilär hepsini yortuya. Büük musafirlerdän geldi Komrat Devlet Universitetinin  yuridik fakulteti dekanı Zahariya Sergey Konstantinoviç. 

   En ilkin sekizinci klasın hazırlıı adandı Mihail Çakirin yıldönümünä. Uşaklar annattılar onun yaşamasını hem yaptıklarını, yaratmak yolunu.  Sora sıralandı hepsi anılmış adamnar Çakirlerin soyadından, angılarının yıldönümneri razgeler 2016-ci yılda. Bu materialları üürenicilär aldılar www.aydinnik.org saytından.

» Читать далее

Kurçuda Viktor Kopuşçunun kiyadı tanıdıldı

DSCN3056«Aydınnık» kultura-aydınnadıcı kuruluşunun başı Viktor Kopuşçu eni kiyadını Ukrainada bulunan gagauz kultura merkezindä tanıttı.

Çiçek ayının 20-dä, çarşamba günü, Ukraina gagauz kulturası merkezinin başı Olga Kulaksızın teklifinä görä oldu üürenicilärlän buluşmak, neredä avtor annattı kendi eni kiyadı için «Гастрономическая лексика в гагаузском языке: названия традиционных блюд». » Читать далее

Komrat manastırına igumeniya koyuldu

111Hederlez ayının 3-dä Komratta Panaiyanın İverli ikonası adına karı manastırına koyuldu igumenya. Manastırda bu gün Kaul hem Komrat episkopu  Anatoli yaptı liturgiya. Episkop Anatolinin hep bu günä düşän duuma günü da kutlandı burada. Liturgiyanın bitkisindä o paylaştı kendi fikirlerinnän: “Ne en ii var nasıl yapmaa kendi duuma günündä? Dooru – dua etmää, onuştan bän pek sevinerim, ani bu gün bu manastırda sizinnän kutlêêrım duuma günümü”.

Matuşka Efrosinyaya verildi stavroz hem  igumenya haklıını gösterän baston. Çalındı igumenyaya  grek dilindä “Aksia!” – “Yakışıklı”! Komratta bu ilk – manastır, ilk igumenya da onda kurulêr, onuştan var nicä demää, ani biz gözederiz bizim kasabamızın hem halkımızın istoriya sayfasının eni bir yazısını.
Biz matuşka Efrosinyaylan bir küçük intervyu yaptık.

» Читать далее

Paskellä Stambulda

İkinci Paskelleyi bän karşılêêrım Stambulda. Gittikçä, annêêrsın, ani bizi  Allahın sevgisindän ayırmaz ne zaman, ne erlär, ne insannar, ne şeytannar, ne angellär, ama sade biz kendimiz.

Stambulda ayoz apostol İlkçaarılmış Andrey adına klisesi bulunêr Karaköy bölgesindä. Onun yanında var taa birkaç klisä, angılarından biri ayoz Pantilimon adına Afon manastırının klisesi. Bu kliselär evlerin bitki katlarında bulunêrlar, çünkü eskidän bu evlär Afon manastırlarının konaklarıymış. » Читать далее

Evelki gagauz maanileri

Evelki gagauz maanileri Valentin Moşkovun kolekţiyasından. «Hakikatın sesi» gazetasının 2016 çiçek ayı nomerindä okuyun:

1. Çıbuk urdum çimenä,

Çimenin çiçeciinä,

İpek olsam, sarılsam

Yärimin belceezinä.

 

2. Gecä çıktım dışarı,

Duman deredäydi,

Haçan girdim koynuna,

Kocan neredäydi?

 

4. Hayda gidelim daa

Düdüklerin sesinä.

Büün bir karı gördüm,

Bacakları tersinä.

» Читать далее

Genç yazıcılar Baurçu üürenicilerinnän buluştular

img_8587Çiçek ayının 22-dä Genç gagauz yazıcılar birlii başı Alla Büük hem bän gittik Baurçu liţeyinä, neredä oldu buluşmak orta klasların üürenicilerinnän.

Pek sarp geldi, ani şkolada üç yıl açılmêêr liţey klasları! Bu iş olêr Gagauziyanın üçüncü büük küüyündä, demelik, uşaklar may hepsi bakêr näänı-näänı gitmää 9-cu klastan sora.

Sevindirdi, ani uşaklar (vardı 4-9 klaslardan üürenicilär) hepsi biler hem lafeder gagauzça, ama kimisi söledi, ani evdä kullanılêr rus dili da anaları-bobaları uşaklarlan lafederlär rusça. Açan biz annattık Genç gagauz yazıcılar birlii, «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu için hem jurnalistika hem peetçilik için, sıra geldi seslemää üürenicileri dä.

» Читать далее

Bay Vani

Bu iş dekabridäydi. Bän henez indiydim avtobustan avtostanţiyada, da urup sumkayı arkama, gidärdim evä. Evdä bän yoktum bu sıra dört afta, onuştan pek özlediydim evdekileri. Taman bobam da reystän sora dinnenärdi evdä birkaç gün. Pek istärdim onunnan buluşmaa, neçinki iki aya kadar onu görmediydim, hep yollarda, kıpmayıp gözlerini maşinayu koolardı.

 

Bän Kişinövdan gelärkän, bir yaamur boşandı, pek çok yaamadı, ama bizim küüdä yollara bu etti. Yollar yımışadılar, onuştan lääzımdı bakmaa pek islää ayakların altına, ki girmemää batak içinä. Artık karannıcak olardı, hepsi evlerdä tutuşardı şafklar, aylelär toplanardılar iştän sora evlerinä.

Bana kaldıydı iki sokak evädan, açan bän gördüm aul boyunda bir adam. O yatardı erdä, üstü sade batak olmuştu, bir bakıştan vardı nicä annamaa, ani bu adam içki kaptırmış islä. Yayıp kollarını her taraflara, o uyardı suratı yıkarı da daul gibi hırlardı.

» Читать далее

Stepan Kuroglunun anası

куроглунун анасыS. Kuroglunun arhivindä, angısı bulunêr Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezindä (Gagauziya, Komrat), bana razgeldi bir meraklı dokument: peetçinin kiyadı anasına, doorusu, o kiyadın kopiyası. Bu kiyat, nicä bir istoriya kırıntısı, gösterer, neylän zanaatlanarmış o uzak vakıtlarda Bilim akademiyasında çalışan S.Kuroglu hem onun evdekileri, angılarını o anêr: eşi Nadi (Nadejda Pavlovna), kızı Liliya, oolu Artur. Ama en önemni, bana görä, ani bu kiyadı okuyarkan, biz duyêrız avtorun sıcak davranışını  anasına. Hem dä o iş, ani anaya kiyat yazılı ana dilindä.  

                                                                                 Petri Çebotar

26.01. 1982 y.

Kişinöv

Zamannêêrsın, paalı anam!

Çok kaçınmakta bulundu bir parça vakıt yollamaa bir kiyat sana.

Ozaman saa-selem geldiydim. Hepsi evdekilär saa-selem şindilik. Artur nesoysa kinoya çıktı, Liliya verdi bir ekzamen, bir gündän sora taa birirnä cuvap edecek. Bendä iş tepemdän yukarı, kalpaam da görünmeer. Ama savaş kuvedini ödünç almêêrım partalcıdan da. Bulunêr taa savaşkannık.

» Читать далее

Potop

Saygılı okuyucular! Biz ötää dooru tanıştırêrız sizi gagauzların halk yaratmalarınnan. Gagauz folklorunda belli bir er kaplêêr «Allahın türküleri», angıları annadêrlar Bibliyadan oluşlar için, ayozların yaşamaların için, Allahta yaşamak için. Bu tekst yazıldı ölä, nicä onu çalardı bizim malilerimiz hem dädularımız.

Allah salt bir Noya demiş,

Te ruhuna haber versin:

Yap gemi, yap gemi.

 

Üçüz endezä uzunnuu,

Elli da olsun genişlii,

Hem otuz üseklii.

Sular çok zedelenirdi,

Bütün toprak deniz oldu,

Hererlär su doldu.

 

İnsana pek aar gelirdi,

Neçin bu zor vakıtlar geldi,

Neçin bu kaybelmäk?

» Читать далее

1 20 21 22 23 24 25