Архивы рубрики: Haberlär

Şaraplan katılı ayazma

321Küçük paskelledä taa sabaalendän Avdarmanın mezarlıı doluydu  insannan.  Aylelär sürü dolusu gelärdilär mezarlaa; hepsinin ellerindä vardı çiçek, sepetlär doluydu  imeeliklän,  su hem çarap şişelerinnän. Mezarlıkta paktı: otlar kazılıydı, mezarların dolayını süpürülmüştü, toprak tepeleri düzülüydü hem kırnaktı. İlkin hepsi öpärdilär kruçaları, serpärdilär suylan mezarları, sora erleşärdilär aylenin en paalı mezarların yanında. » Читать далее

Monah Kosmas: Gagauz dili zengin mi? fukaara mı?

123123Çok kerä bän lafettim türlü insannan bir tema için: onnar deerlär, ki gagauz dili fukaaraydır, okadar fukaara, ani kullanılamaz önemni iș için, nicä literatura, bilgi, h.b.  Sanêrım, ki Gagauz Erindä çoyu insanın var kendi fikiri bu tema için. Bekim, onnar isteerlär paylașsınnar fikirlerini benimnän, çünkü bilerlär, ki bän yardım ederim hazırlamaa tekstleri doorusaltanatlı kliseyä deyni. Aslında bän dä düșünerim bu tema için. Acaba etiști mi vakıt paylașmaa kendi fikirlerimi?

İlkin deyeyim belli-belli bir iș: ki bän istämeerim sölemää sizä, gagauzlara, ne lääzım yapasınız, ama açan bu tema benim ișimä baalıydır,elbetki, var nasıl annadayım birkaç fikirimi. Ama bizim önümüzdä soruș büük bir temaydır. Onuștan bu yazıda lafedecäm sade laflık için hem maanayı belli yapabilecek kuvetleri için.

Ölä lafedelim biraz türlü iș için: 1) gagauz dilinin durumu benzeer mi bașka dillerin situațiyasına? 2) angı tarafta gagauz dili sayılabiler fukaara, da angı tarafta var zenginnik? 3) var mı dildä zenginnik, ani insannar görmeerlär?  Bu zenginnik kuvetlener mi?  Laflıktan kaarä, nasıl maana belli yapabilecek kuvetleri kuvetlenäbilir? 4) nasıl zeedelener bir dilin tehnik laflıı?  Ne üüreneriz bașka halkların istoriyasından?  Var mı bașka halklarda örnek, ki gagauzlar var nasıl kullansınnar?

» Читать далее

Alöna Trifonoglu: «Paasız dilim, seninnän bän kuvetliyim!»

Hederlez ayının 3-5 günnerindä Komratta geçti gagauz dili hem literaturası olimpiadası, angısında I er aldı S. Baranovsky adına Kıpçak liţeyinin üürenicisi Alönä Trifonoglu. Aşaada teklif ederiz okuyasınız Alönanın yaratmasını gagauz dili için.


» Atılma dilindän, halkım,
Bän dizçöküp ta yalvarêrım…»
Todur Zanet

Türlü cenklär hem ateşlär yaktılar gagauzları, türlü duşmannar abandılar üstünä, zeetledilär, istedilär öldürmää, çirkin aaçlıklar hem belalar, zorluklar geçirdi halkım, ama kendi paalı, şıralı, zengin ana dilindän atılmadı.

» Читать далее

Kongazçıkta Ana dili yortusu kutlandı

   1212Çiçek ayının  25 –dä Kongazçık gimnaziyasında geçti gagauz dili yortusu – ‘Yaşa, ana dilim!’. Bu yortuya katıldı bütün okulun üürenicileri.

   Sabaalendän okulun  önündä  gelenneri karşı edärdilär üürenicilär halk rubalarınnan giimni. Onnar teklif edärdilär hepsini yortuya. Büük musafirlerdän geldi Komrat Devlet Universitetinin  yuridik fakulteti dekanı Zahariya Sergey Konstantinoviç. 

   En ilkin sekizinci klasın hazırlıı adandı Mihail Çakirin yıldönümünä. Uşaklar annattılar onun yaşamasını hem yaptıklarını, yaratmak yolunu.  Sora sıralandı hepsi anılmış adamnar Çakirlerin soyadından, angılarının yıldönümneri razgeler 2016-ci yılda. Bu materialları üürenicilär aldılar www.aydinnik.org saytından.

» Читать далее

Kurçuda Viktor Kopuşçunun kiyadı tanıdıldı

DSCN3056«Aydınnık» kultura-aydınnadıcı kuruluşunun başı Viktor Kopuşçu eni kiyadını Ukrainada bulunan gagauz kultura merkezindä tanıttı.

Çiçek ayının 20-dä, çarşamba günü, Ukraina gagauz kulturası merkezinin başı Olga Kulaksızın teklifinä görä oldu üürenicilärlän buluşmak, neredä avtor annattı kendi eni kiyadı için «Гастрономическая лексика в гагаузском языке: названия традиционных блюд». » Читать далее

Komrat manastırına igumeniya koyuldu

111Hederlez ayının 3-dä Komratta Panaiyanın İverli ikonası adına karı manastırına koyuldu igumenya. Manastırda bu gün Kaul hem Komrat episkopu  Anatoli yaptı liturgiya. Episkop Anatolinin hep bu günä düşän duuma günü da kutlandı burada. Liturgiyanın bitkisindä o paylaştı kendi fikirlerinnän: “Ne en ii var nasıl yapmaa kendi duuma günündä? Dooru – dua etmää, onuştan bän pek sevinerim, ani bu gün bu manastırda sizinnän kutlêêrım duuma günümü”.

Matuşka Efrosinyaya verildi stavroz hem  igumenya haklıını gösterän baston. Çalındı igumenyaya  grek dilindä “Aksia!” – “Yakışıklı”! Komratta bu ilk – manastır, ilk igumenya da onda kurulêr, onuştan var nicä demää, ani biz gözederiz bizim kasabamızın hem halkımızın istoriya sayfasının eni bir yazısını.
Biz matuşka Efrosinyaylan bir küçük intervyu yaptık.

» Читать далее

Paskellä Stambulda

İkinci Paskelleyi bän karşılêêrım Stambulda. Gittikçä, annêêrsın, ani bizi  Allahın sevgisindän ayırmaz ne zaman, ne erlär, ne insannar, ne şeytannar, ne angellär, ama sade biz kendimiz.

Stambulda ayoz apostol İlkçaarılmış Andrey adına klisesi bulunêr Karaköy bölgesindä. Onun yanında var taa birkaç klisä, angılarından biri ayoz Pantilimon adına Afon manastırının klisesi. Bu kliselär evlerin bitki katlarında bulunêrlar, çünkü eskidän bu evlär Afon manastırlarının konaklarıymış. » Читать далее

Evelki gagauz maanileri

Evelki gagauz maanileri Valentin Moşkovun kolekţiyasından. «Hakikatın sesi» gazetasının 2016 çiçek ayı nomerindä okuyun:

1. Çıbuk urdum çimenä,

Çimenin çiçeciinä,

İpek olsam, sarılsam

Yärimin belceezinä.

 

2. Gecä çıktım dışarı,

Duman deredäydi,

Haçan girdim koynuna,

Kocan neredäydi?

 

4. Hayda gidelim daa

Düdüklerin sesinä.

Büün bir karı gördüm,

Bacakları tersinä.

» Читать далее

Genç yazıcılar Baurçu üürenicilerinnän buluştular

img_8587Çiçek ayının 22-dä Genç gagauz yazıcılar birlii başı Alla Büük hem bän gittik Baurçu liţeyinä, neredä oldu buluşmak orta klasların üürenicilerinnän.

Pek sarp geldi, ani şkolada üç yıl açılmêêr liţey klasları! Bu iş olêr Gagauziyanın üçüncü büük küüyündä, demelik, uşaklar may hepsi bakêr näänı-näänı gitmää 9-cu klastan sora.

Sevindirdi, ani uşaklar (vardı 4-9 klaslardan üürenicilär) hepsi biler hem lafeder gagauzça, ama kimisi söledi, ani evdä kullanılêr rus dili da anaları-bobaları uşaklarlan lafederlär rusça. Açan biz annattık Genç gagauz yazıcılar birlii, «Aydınnık» kultura-aydınnatmak cümnä topluluu için hem jurnalistika hem peetçilik için, sıra geldi seslemää üürenicileri dä.

» Читать далее

1 21 22 23 24 25 26