Dionis Tanasoglunun duuma günü

Dionis N. Tanasoglu duudu 1922 yılın orak ayının 7-dä Kiriet küüyündä. Üürendi Akerman üüredici okulunda hem cenktän sora da Leningrad teartal okulunda. Bitirdi Kişinöv pedagogika istitutunu. 1950-ci yıllardan beeri işledi gagauz dilinin yazısı, gramatikası, üüretimi hem literaturası uurlarında. 1959 yılda çıkardı «Bucaktan seslär» avtor peetleri hem folklor toplumunu. 1985 yılda tipardan çıktı D. Tanasoglunun «Uzun kervan» romanı. 1991 yılda oldu Komrat universitetitin ilk rektoru. Raametli oldu 2006 yılda, gömülü Kişinöv merkez mezarlıında.

***

 

Ana dilim — tatlı bal,
Salkım çiçää kokusu,
Şırasını üklü dal
Vermiş gömeç dolusu.

Ana dilim — gözäl ses,
Maani-türkü avası,
Onu işidän herkez
Doymaz, geçmäz avazı.

Ana dilim — gevrek söz,
Uygun dizili sedef,
Ürük fikir ona öz,
Kefimä verer hep kef.

Onsuz hiç geçmäz açlıım,
Kuru kalır masalım,
Onsuz hiç olmaz saalıım,
Kısır gezär akılım…

Dili lääzım bilelim,
Biz ona inan evladız,
Dili hiç kaybetmeyelim,
Salt onunnan biz insanız!
Dionis TANASOGLU