Düündän sora

Resimdä gelin benim büük kakum, sol tarafında benim personam, saa tarafında ikinci kakum, iki zıvlaylan küçük kızkardaşım. Kenarlarda lelü uşakları.

Bitti düün, sustu garmoni,

Geçirdilär sadıcı.

İçerdä  güvää gelinnän

Paralêêrlar pilici.

 

İkisi süüşü iyerlär,

Olsun ayledä kısmet.

Kemikleri da gömerlär ‒

Eveldän ölä adet.

 

 

Sarfoş düüncülär  daalêrlär,

Çalkalêêrlar gençleri.

Sokakta naara ederlär,

Delirdip küülüleri.

 

Keflenmiş yorgun aşçıyka,

Çökmüş kotlon başında,

Oynêêr ateş, kızıştıkça,

Tunuk küpä taşında.

 

Kaynadacek o beşädän

Borcu kesmä çorbadan.

Maamurluu bozmaa sabaalän

Genä gelecek insan.

 

Taman seslär uslanêrlar,

Horozlar başlêêr ötmää.

Erkendän gençlär kalkêrlar ‒

Büün olmaz çok uyumaa.

 

Güvää iki büük bakırlan

Sulêêr aaç hayvannarı.

Gelin dä bir sert sürgeçlän

Kumnan uuêr kapları.

 

Musaafirlär toplanêrlar

Bakmaa eni gelinä,

Çalışkan mı hem çabuk mu,

Hem kırnak mı işinä?

 

Komuşuykalar fitleerlär,

Bakıp üklük çiizinä,

Hep yoklêêrlar hem sayêrlar,

Koyup ellerini belinä.

 

İhtiarlar da salt şaşêrlar

Çevirek genç gelinä.

Hem dä pek mayıl olêrlar

Kıvrak kalın peliinä.

 

Güleräk üzü-gözünnän

Güvää horuda oynêêr.

Girgincä gelin şen üzlän

Bir ayak üstündä döner.

 

Kaçınêr gelin günnärlän,

Koyup toplêêr sofrayı.

Ama sıkça gecelärlän

Anêr ana-bobayı.

 

Yaşêêr salt bir büük umutlan,

Bekleer kısmet günneri.

Zerä ne kär boşuna mı

Gömdülär kemikleri?

 

Aleksandra Kristova