Eni ömür

Keser sinişka gözleri,

Dannar açık hem pak.

Kaba  kaarcaazlan erleri

Sardı maavi kalpak.

 

Kesilmeer kuş türküleri,

Eser taazä soluk.

Göktä bulut dizileri

Biyaz, nicä pamuk.

 

Saklıydı dün şafklı güneş,

Durardı o tunuk.

Büün sä yanêr, nicä ateş,

O göklerdä duruk.

 

Kefllendirer bu havalar

Kär şaraptan beter.

Keskin bir seslän sabaalar

‘Telli’ horoz öter.

 

Bir şamataylan kırlardan

Ergin sular akêr.

Kaavi kuvetlän yıl yıldan

Eni  ömür  basêr.

 

Aleksandra Kristova