Evelki gagauz maanileri

Evelki gagauz maanileri Valentin Moşkovun kolekţiyasından. «Hakikatın sesi» gazetasının 2016 çiçek ayı nomerindä okuyun:

1. Çıbuk urdum çimenä,

Çimenin çiçeciinä,

İpek olsam, sarılsam

Yärimin belceezinä.

 

2. Gecä çıktım dışarı,

Duman deredäydi,

Haçan girdim koynuna,

Kocan neredäydi?

 

4. Hayda gidelim daa

Düdüklerin sesinä.

Büün bir karı gördüm,

Bacakları tersinä.

 

5. Tüfeciim atılmayor,

Pahalı, satılmayor.

Bu uzun gecelärdä

Yalınız yatılmayor.

 

7. Daa başında kirezlär,

Seni bana vermezlär.

Alıp, kaçarım, seni,

Karannıktır, görmezlär.

 

9. Kurşun attım denizä,

Süzüldü, çıktı üzä.

Herkez yärini aldı,

Benimki kaldı güzä.

 

16. Çıbuk uzun kestirdim,

Bän anamı küstürdüm.

Küsmä anam, küsmä canım,

Bän sana, can, fes kestirdim.

 

17. Sarı kihat yelpezä,

Mari kuma, gel bizä.

Nacı varayom sizä,

Komşular gülär bizä.

Добавить комментарий