Evelki gagauz maanileri

Saygılı okuyucularımız! «Hakikatın sesi» gazetası çekettirer eni bir bölüm, angısında biz paylaşacez gagauzların halk yaratmalarını: evelki türküleri, maanileri, bilmeyceleri, masalları, cümbüşleri hem başka türlü yaratmaları. Bu sefer teklif ederiz sizä gagauz maanilerini, angılarını çalardı Avdarma küüyündä Kristova Varvara Nikolaevna, 1923-cü yılın duuması.

Bu tekstleri yazdı onun kızı Aleksandra Kristova.

Kız süpürer, toz eder, mari

Çocuk geçer, göz eder, mari.

 

Kız gözlemä pişirer, mari,

Çocuk kendini şişirer, mari.

 

Kız şarabı kaynadêr, mari,

Çocuk  beygiri oynadêr, mari.

 

Bir taş attım yamaca, mari,

Urdum bir kuş alaca, mari

 

Alacayı boyunca, mari,

Lafedäydim doyunca, mari.

 

Lafedäydim doyunca, mari,

Anacaydım ölüncä, mari.

 

Hay gidiniz, gidiniz, mari,

Siz bizi bilirdiniz, mari.

 

Gözellerä saldınız, mari,

Genä bizä kaldınız, mari.

 

Kara beygir ahırda, mari,

Benim üüräm kahırda, mari.

 

Üürecimi bilselär, mari,

İstediimä verselär, mari.

 

Üürecimi bilmezlär, mari,

İstediimä vermezlär, mari.

 

Kara tauk kanadı, mari,

Yavklum beni aaradı, mari.

 

Aaradı da bulmadı, mari,

Bulüma da sormadı, mari.

 

Bulüma da soraydı, mari,

Beni da bulayaydı, mari.

 

Çayırda fener yanêr, mari,

Aklıma nelär geler, mari.

 

Teknä, teknä yımırta, mari,

Yavklum beni unutmar, mari.

 

Eşil fistan dizädän, mari,

Bekläbeni güzädän, mari.

 

Aul boyu sarmaşık, mari,

Gel gidelim yannaşık, mari.

 

Nasıl gidiim yannaşık, mari,

Ayaklarım yamaşık, mari.

 

Aul boyu pıtırak, mari,

Şindiki kızlar ufarak, mari.

 

Hem ufarak hem gözäl, mari,

Bütün kaçarak gezär, mari.

 

Aul boyu pıtırak, mari,

Şindiki çocuklar ufarak, mari.

 

Hem ufarak hem gözäl, mari,

Uyuklayarak gezär, mari.

 

Çocuun çamaşı çoktur, mari,

İnanı da hiç yoktur, mari.

 

Şu bayırda kırk atlı, mari,

Kırkı da jeletkalı, mari.

 

Jeletkanın şiridi, mari,

Yandı üüräm, eridi, mari.

 

Derä boyu gidelim, mari,

Edi devä güdelim, mari.

 

Al deveci, deveni mari,

Yavklum geldi, gideyim, mari.

Добавить комментарий