Gagauz Erindä bir amerikan yortu

Bu günnär yașêêrız Gagauz Erindä birkaç amerikan. Var, sanêrım, onbir kişi. Getirdik bizimnän memleketimizdän bir yortumuzu, ani pek çok severiz, Șükürlük günü. Olêr kasım ayında, ayın bitki perșembä günü. Var nasıl deyelim, ani bu diil din yortusu, ama allahlı yortu, çünkü kutlanêr diil sade hristianın tarafından, ama musulmanın, çıfıtın hem bașka dinnär tarafından. Bu gün șükür vereriz Allaha hepsi bereketleri için. Nicä deer prorok David: “Șannayın Saabiyi, zerä O iidir, zerä Onun hayırı daymayadaktır” (Ps. 135:1). Bu gün her din için hem dä kär dinsiz için dä.

Memleketimizdä kutlêêrız Șükürlük gününü aylemizlän barabar. Açan aylemizin bir azası yașêêr uzakta, geler uzaktan ayläylän barabar bulușmaa deyni. Tükännarın hem kontoraların çoyu kapanêr o gün, da ișçi ișlämeer.

Fukaara sa: var tradițiya, ani bu gün vereriz büük imäk onnara. Örnek, küyümuüzdä, neredä bulunêr benim manastırım, her yıl ölä yapêrız. Var konuș, angısına fukaara geler, da vereriz imäk onnara, evdä dä isin deyni.

șükür günü 2016 04

Biraz istoriya

 

Deerlär, ani ilk șükürlük yortu oldu 1621 yılda. Yortu sürttü üç gün, da orada vardı doksan indeeț hem elli üç ingiliz. Bașka kerä yapıldı “șükürlük günü” türlü küülerdä hem kasabalarda, ama ozaman olmazdı her yıl. Yıllık yortu oldu 1863 yılda, amerikan Ţivil cengi ortasında, açan prezident Avraam Linkon bildirdi, ani hepsi memleketlär șukür etsin Allaha Onun bereketleri için. O yıldan beeri her yıl kutlêêrız bu gözäl yortuyu.

 

“Hakikatın sesinä” deyni

Monah Kosmas

Добавить комментарий