Gagauz kışı

Bekleeriz biz kışı kaba kürtünnän,

Ama geler yaamur hem dumannar.

Koyu o  çamuru çiineriz günnän,

Dumannardan görünmeer hiç  dannar.

 

Gökllär dä çekiler kara bulutlan,

Hem dä yufka o bacalar tüter,

Gecä  er  tutunêr  incecik buzlan,

Sabaalen genä saçaktan damnêêr.

 

Yaş fidannar dolu saçak kuşunnan,

Cıvlêêrlar, getirip biraz şennik.

Boşta köpek eşer suuk burnusunnan

Gübürleri, aarêêr hep imeelik.

 

Üüsüz  gibi çıplak kırlar durêrlar,

Uykuylan sarılı sessiz küülär.

Salt git-gidä hep taa pek eşererlär,

Zümrüt  gibi parçaylan güzlüklär.

 

Vakıt hızlı döner kısa günnärlän,

Kış uzadêr darsık geceleri.

Ama yaşêêrız biz çetin umutlan,

Ki  görecez “biyaz giiyimneri”.

 

Aleksandra Kristova