Gagauz kultura merkezi «Aydınnıktan» kiyat kabletti

Orak ayının 13-dä «Aydınnık» CT adından Kurçudaki Ukraina gagauzlarının Kultura merkezi kabletti «Hakikatın sesi» kiyatlarını hem «Masal kutusunu», angısını çıkardı TİKA.

«Hakikatın sesi» toplumuna girdi gagauz yazıcıların hem peetçilerin eni yaratlamaları, angıları taa ileri tiparlandıydı «Hakikatın sesi» gazetasında. Kiyatlar daadılacek gagauz küülerinin bibliotekalarına.

Merkezdä üç kurçulu karı verdilär intervyu hem annattılar Kurçuda gagauzların evelki zamannarında yaşamaları için.