Gagauz peetçisi Petri Moyse geçindi

Canavar ayının 6-da geçindi anılmış gagauz peetçisi Petri Moyse. Gagauz literaturası hem kulturası için büük bir kayıp. Raametlinin aylesinä hem yakınnarına sabur dileeriz.

Petri Moyse duudu Komratta 1952-ci yılda. Kıvrak hem büüleyän sesi için ona «gagauz Levitanı» denildi. İki peet kiyadı çıktı. Peetçi çok önem verärdi peetlerin kalitesinä, ama diil sayısına. Onun için dä onun pek çok peeti türkü oldu.

Peetçinin ikinci kiyadı çıktı 2016-cı yılda. «Özlä beni» adında kiyadın tirajı sade 300 taynaydı.

 

***

Bin yıldız dönsä dolay

Gecenin oyununda,

Bulacam seni kolay

Onnarın arasında.

 

Bin çiçek açsın kırda

Güneşin gülüşündä,

Bulacan seni orda

Çiçekliin gölgesindä.

 

Bin kerä unut beni,

Aaramaa yorulmaycam,

Yol benim, kısmet senin,

Sevgimdän kurtulmaycan.

 

Bin kerä yalan sölä,

Bin kerä inanmaycam,

İkinci ateş bölä

Bän sensiz yakamaycam.

***

Gagauzların lirik şairi Petri Moyse bu dünnayı braktı. Onun gibi şairlar pek siirek dünnaya geler! Büük talantlı bir adamdı!!!

Posted by Vasilisa Petrovici on Friday, October 5, 2018