Gagauz Respublikasının kuruluş günü kutlu olsun!

Saygılı vatandaşlar!

İrmi edi yıl geeri Komratta bütün dünneyä bildirildi, ani gagauzlar var bu er üzündä, da onnarın lääzım olsun kendi devleti. Devlet kazanmaa deyni bu yol çok uzun oldu — üzlärlän yıl bizim dedelerimiz yaşadı başkasının kuvedi altında. Sanêrım, ani bizim halkımız devletliini kazandı Allahın izininnän hem etiştii intelektual uurun kolaylıınnan. İrmi birinci asirdä dä başarılı olacek sade o topluluk, angısının var intelektual kaynakları hem potenţialı.

«Aydınnık» cümnä topluluu azalarının adından kutlêêrım hepsimizi istoriyada büük iz brakan bu günnän hem Saabinin Simasının Diişilmesi yortusunnan!

«Aydınnık» CT başı Sergey KOPUŞÇU