Gagauzça annatma yarışması

«Hakikatın sesi» gazetası bildirer, ani başladı gagauzça triller hem detektiv annatmaları yarışması. Yarışmaya var nasıl katılsın 18 yaşından büük kişilär.

Annatmalar lääzım olsun gagauz dilindä hem triller ya detektiv janralarında. Bir katılımcı var nicä katılsın maksimum üç annatmaylan.

Birinci eri bekleer para premiyası, taa iki kişiyä dä verilecek baaşış. Hepsi katılımcılar kabledecek diplom. En ii yaratmalar da «Hakikatın sesi» gazetasında yayınnanacek.

Jüriyä girecek «Hakikatın sesi» gazetasının zaametçileri, onun için onnar yok nicä yarışmaya katılsınnar.

Çıkışlar hem baaşışların verilmesi geçecek Komratta 2017 yılın orak ayında. Yarışma kuralları burada: yarışma kuralları.

İi saatlan!

1 комментарий

Добавить комментарий