Gagauzça-rusça tematika sözlüü tiparlandı

Harman ayının ikisindä Komratta Bilim-aaraştırma merkezindä geçti «Gagauzça-rusça üürenmäk tematika sözlüünün» tanıtımı. Prezentaţiyaya katıldı üüredicilär, bilim adamnarı, bibliotekacılar, jurnalistlär hem gagauz dilini sevennär.

Prezidiumda oturdu sözlüün sade bir avtoru — İvanna Bankova. İkinci avtor Sofiya Koca görämedi bu sözlüü, o vakıtsız geçindi hederlez ayının 26-da. Bu günü onun için sölendi çok gözäl laf, anıldı onun çalışmaları hem yaratmaları.

Filologiya doktoru İvanna Bankova açıkladı, ani çoktan toplardı material bölä sözlük için, ani olsun bölüm-bölüm laflar hem terminnär. Sözlüktä var nicä bulmaa siirek kullanılan büüyümnerin hem kurt-kuşların adlarını. İvanna Dmitrievna prezentaţiyaya da getirdi kimi otları hem büüyümneri, ani katılımcılar görsünnär onnarı da tutsunnar aklılarında onnarın adlarını.

Konuşmacılar kutladılar bölä lääzımnı sözlüün tiparlanmasını hem urguladılar, ani o pek vakıdınca çıktı, çünkü şkolalara lääzım bölä sözlüklär hem yardımcı materiallar.

Butakım kiyatların tiparlanmasını kutlarkan, canında peydalanêr umut, ani bu kiyatları  uşaklar beenecek da okuyacek. Ani onnar olmayaceklar kendi ana dilinä yabancı, ama saabi çıkaceklar kendi dilinä, özlüünä.

Viktor KOPUŞÇU

Foto: GagauzMedia