Gagauziyada gagauz dilinin kullanılması

GagauzMedia studiyasında «Freedom Live» programasında cümnä aktivisti Leonid Dobrov, Gagauziya Halk Topluşu deputatı Ekaterina Jekova, bilim aaraştırmacısı Viktor Kopuşçu hem jurnalist Alla Büük lafederlär gagauz dilinin kullanılması hem kurtarılması için. Diil çoktan GHT üç deputatı teklif ettilär hazırlamaa hem kabletmää gagauz dilinin kurtarılması için maasuz bir kanon. Uşak başçaları lääzım mı geçsin gagauz dilinä? Angı derslär şkolada olsun gagauzça? Nasıl hazırlmaa eterli sayıda kiyat, interaktiv material hem video material uşaklara deyni? Bu soruşlar genä kaldırılêr, ama bu proţesä artık katıldı Halk Topluşu deputatları da.