Gagauziyada ikinci manastır kuruldu

ioan peyogluKüçük ayın 12-dä Moldovanın Doorusaltanarlı Klisesinin Sinodu (Moskva Patriarhiyası) sesledi Kaul hem Komrat episkopu Anatolinin raportunu hem kararladı kurmaa Komratta Panaiya Allahıduuduranın İver ikonası adına karı manastırını.

Manastırın başına koyuldu monahinä Evfrosiniya Uzun. Ana Evfrosiniya Kongaz duumalı, onun için pek islää lafeder ana dilindä. Manastırın kurucusu da boba İoan Peyoglu gagauzça peet yazêr.

Bakmayarak ona, ani bu vakıt çıktı karar manastırı kurmaa, bu erdä monah yaşaması çoktan başladı. Evdä yapıldı klisä, slujbalar başladılar. Bir vakıt artık klisedä altı psalmalık (Sabaalık slujbasında okunan psaltırdan) okunêr gagauz dilindä. Popaz da kimi ekteniyaları (yalvarma) okuyêr gagauzça. İnsan yavaş-yavaş sınaşêr annaşılan hem ana dilindä dua etmää.

Lääzım sölemää, ani burada istämeerlär belli bir para mum, adlar için h.b. Para işleri hepsi çıkarılmış koridora, neredä durêr bir kutu, da insan oraya koyêr kendi baaşışlarını. Boba İoan istämeer, ani insanda para hem dua bir asoţiaţiya olsun. Bundan ötää dooru Komratta bu monah evi artık manastır sayılêr. Kim isteer, var nicä uurasın da görsün, aslı mı hepsi bunnar, ne yazılı. Adresi: Komrat, Fedko sokaa, 120.

«Hakikatın sesi», № 2 (16), 2016, s. 2.

Добавить комментарий